KRÚŽKY → Z každého rožku trošku

Z každého rožku trošku - 1. a 2. ročník - záujmový útvar, kde sa kreslí, maľuje, športuje, spieva či tancuje, ale aj oveľa viac. Krúžok vedie A. Baričičová. ŠTVRTOK 14:00 - 15:30