KRÚŽKY → Záujmový útvar – Malí umelci (neaktuálny krúžok)

Deti sa zoznámia s hudobnými nástrojmi. Zameriavame sa najmä na hru na klavíri (jednoduché skladbičky) a flaute. Naučia sa základy hudobnej teórie, rytmizáciu. Počúvaním hudby sa naučia poznávať rôzne hudobné žánre. Pri tanci a speve využívame náš bohatý slovenský folklór, takže sa orientujeme najmä na ľudové piesne a tance. Záujmový útvar vedie Viera Szelidová