KRÚŽKY → Záujmový útvar – Spoznaj svoje mesto (neaktuálny krúžok)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na spoznávanie histórie nášho mesta - Bratislava. Deti absolvujú prehliadky múzeí a galérií, navštívia zaujímavé historické budovy v meste. Zúčastnia sa na workshopoch, či čítaní so zaujímavými osobnosťami. Súčasťou práce je vedenie denníka a čítanie Bratislavských povestí od autorky Márie Ďuríčkovej. Záujmový útvar vedie Mgr. Katalin Szigeti