KRÚŽKY → Záujmový útvar – Tvorba keramiky (neaktuálny krúžok)

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na osvojovanie a upevňovanie praktických zručností. Návratom k tradičnému remeslu - hrnčiarstvu -  nahliadnu deti do histórie. Budú tvoriť úžitkové predmety, drobné šperky, zoomorfné nádoby a venovať sa reliéfnej tvorbe. Výrobky pani učiteľka vypáli v keramickej peci a deti ich budú glazovať. Záujmový útvar vedie Mgr. Ingeborg Drbalová