Podporte svoju školu

NAŠA ŠKOLA DNES – moderná škola s vyspelým technologickým vybavením

Normatívne financovanie nepočíta s prevádzkovaním dvoch samostatných budov, preto sa stále boríme s nedostatkom financií na ďalší rozvoj a modernizáciu školy.

Pokrok v technológiách si vyžadoval držať krok s dobou a snažiť sa ju aj predbehnúť. Bez priamej angažovanosti rodičovského združenia a celého radu jednotlivých obetavých rodičov by sme to však nezvládli.

Rodičia z dobrovoľných príspevkov a 2% daní:

 • zakúpili vybavenie do počítačovej učebne na Podjavorinskej ulici – spolu 25 počítačov
 • už druhýkrát po 12 rokoch kúpili 30 počítačov do počítačovej učebne na Palisádach, aby žiaci mohli pracovať s najmodernejšími technológiami
 • zabezpečili výkonné počítače pre žiakov do chemického laboratória
 • postupne zakúpili dataprojektory, plátna a zariadenia AppleTV, kompletne do každej učebne na 1. aj 2. stupni,
 • každý učiteľ dostal k plnej dispozícii MacBook 

Nebyť nášho rodičovského združenia, ťažko by sme sa dočkali toho, čo deťom aj učiteľom uľahčuje prácu a spríjemňuje životné prostredie. Naši skvelí rodičia postupne zabezpečili:

 • kompletnú výmenu žiackych lavíc a stoličiek
 • výmenu 3 ks vchodových dverí v budove na Palisádach
 • nábytok v niektorých triedach a v ŠKD
 • do daru sme z rôznych zdrojov dostali nábytok do zborovní, kancelárií, stoly do počítačových učební
 • momentálne rodičia iniciovali a realizujú veľkú investíciu – financovanie rekonštrukcie prednej časti školského dvora na Podjavorinskej
 • vďaka iniciatíve rodičov sme začali spolupracovať so Športovou akadémiou Mateja Tótha, z ktorej sme dostali sadu moderného náčinia na vyučovanie telesnej výchovy na 1. stupni

Nesmieme zabudnúť ani na našu nádhernú materskú školu, kde sa vďaka angažovanosti jej pedagógov a rodičov podarilo vytvoriť pre deti priam rozprávkovú oázu.

Poďakovanie prináleží všetkým rodičom terajších aj bývalých žiakov, ktorí pravidelne zasielajú dobrovoľné príspevky, 2% z daní a sponzorské príspevky na účet Rodičovského združenia, prispeli svojou dobrovoľníckou prácou, prípadne darovali škole veci na zlepšenie pracovného prostredia detí a učiteľov.

Ako podporiť školu

 • 2 percentá z daníPodľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% (alebo 3%) z Vašich daní.
 • Rodičovské združenie – dobrovoľný príspevok
 • Sponzorský dar – peniaze sa dajú poslať aj na príjmový účet školy IBAN SK54 0200 0000 0016 5683 4053  so sponzorskou zmluvou, v ktorej môže darca viazať darované prostriedky na konkrétny účel po dohode s vedením školy, pretože je nutné zistiť, či je technicky a legislatívne možná realizácia. Za správne použitie a vyúčtovanie takto zaslaných príspevkov zodpovedá riaditeľka školy. Na tento účet nie je možné posielať 2% z daní.