Podporte svoju školu

Ako podporiť školu

Normatívne financovanie nepočíta s prevádzkovaním dvoch samostatných budov, preto sa stále boríme s nedostatkom financií na ďalší rozvoj a modernizáciu školy.

Poďakovanie prináleží všetkým rodičom terajších aj bývalých žiakov, ktorí pravidelne zasielajú dobrovoľné príspevky, 2% z daní a sponzorské príspevky na účet Rodičovského združenia, prispeli svojou dobrovoľníckou prácou, prípadne darovali škole veci na zlepšenie pracovného prostredia detí a učiteľov.

  • 2 percentá z daníPodľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% (alebo 3%) z Vašich daní.
  • Rodičovské združenie – dobrovoľný príspevok
  • Sponzorský dar – peniaze sa dajú poslať aj na príjmový účet školy IBAN SK54 0200 0000 0016 5683 4053  so sponzorskou zmluvou, v ktorej môže darca viazať darované prostriedky na konkrétny účel po dohode s vedením školy, pretože je nutné zistiť, či je technicky a legislatívne možná realizácia. Za správne použitie a vyúčtovanie takto zaslaných príspevkov zodpovedá riaditeľka školy. Na tento účet nie je možné posielať 2% z daní.