PREDMETY → Konverzácia vo francúzskom jazyku (neaktuálny predmet)