PREDMETY → Konverzácia v nemeckom jazyku (neaktuálny predmet)