PREDMETY → Konverzácia v ruskom jazyku (neaktuálny predmet)