KRÚŽKY → Čitateľsko – mediálny záujmový útvar

Činnosť záujmového útvaru je zameraná na rozvoj čitateľskej, ale aj informačnej a mediálnej gramotnosti. Deti sa učia pracovať s hlasom, rozvíjajú si komunikačné zručnosti, čítanie s porozumením. Okrem iného pracujú s internetom, učia sa pracovať s informačnými zdrojmi. Dostávajú možnosť prezentovať sa pred spolužiakmi, navštevujú knižnicu. Výsledky svojej práce publikujú v časopise Klubáčik. Útvar vedie Mgr. Dagmar Zahradníková

Pin It on Pinterest