ŠKD z domu – súťaž LETÁČIK

  16. apr- 30. apr. 2020    Oznamy    ŠKD   31. 5. 2020

Školský klub detí je cieľavedomou a kvalifikovanou prácou s deťmi v čase mimo vyučovania, o ktorú sa stará tím vychovávateľov. Vychovávatelia našej školy sa aj v tomto náročnom období spájajú s deťmi prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných kanálov. Venujú sa kvízom, výtvarným, pracovným, ale aj hudobným ... čítať ďalej

Z aktivít ŠKD

  20. apr. 2020-    Oznamy    ŠKD   1. 4. 2020

Školský klub detí pokračuje vo svojej činnosti! Vychovávatelia našej školy sa s deťmi spájajú prostredníctvom internetu a venujú sa rozličným kreatívnym a zábavným aktivitám. Spomedzi množstva prác, ktoré deti samy alebo s pomocou rodičov vytvorili, sme vybrali tie najkrajšie. ... čítať ďalej

OLO art – Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život! – MIMORIADNA CENA!!!

  12. dec 2019    Úspechy    ŠKD   25. 1. 2020

Jednou zo sprievodných aktivít OLOMÁNIE je výtvarná súťaž OLO art. Deti si mali vybrať osobnosť, ktorá ich v živote inšpiruje a vážia si ju. Na stvárnenie výtvarného diela mohli použiť len plastový odpad. Žiaci IV.A sa rozhodli poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, ochrany našej Zeme ako matky všetkého ... čítať ďalej

Knihoplavci – Rozprávky o bosorkách

  19. nov 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   21. 11. 2019

V utorok popoludní sme s našimi deťmi z 2.A a 3.B navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici, kde pripravili sériu čítaní deťom. Do sveta príbehov o bosorkách nás zaviedli žiaci literárno – dramatického odboru ZUŠ Exnárová. Čítaním nás sprevádzali historička Miroslava Joríková a pedagóg Martin Varinský. Deti ... čítať ďalej

Galéria Čin Čin

  12. nov 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   13. 11. 2019

Upršané popoludnie sme si s deťmi z 2.A a 3.B sprijemnili návštevou Galérie Čin Čin na Podjavorinskej ulici. Teta galeristka nám priblížila aktuálnu výstavu olejomalieb Otcovia. Jej autorom je výtvarnik a ilustrátor Ľuboslav Paľo. Výstava sa nám veľmi páčila. ... čítať ďalej

1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej

  8. nov 2019    Úspechy    ŠKD   12. 11. 2019

Naši štvrtáci zvíťazili na Okresnom kole Bratislava 1 vo Vybíjanej najmladších žiakov a žiačok základných škôl. Umiestnením na prvej priečke si tak zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa bude konať v Pezinku. Srdečne blahoželáme a držíme palce! Školu reprezentovali: Berecová Zuzana, Dudák Peter, Galovič Marko, ... čítať ďalej

Divadelné predstavenie

  25. sep 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Deti zo školského klubu navštívili Bibianu. Pozreli si divadelné predstavenie Škaredé kačiatko. Moderné prevedenie rozprávky sa deťom veľmi páčilo. ... čítať ďalej

Divadelné predstavenie v ŠKD

  25. sep 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Do školského klubu zavítalo klasické marionetové divadlo ANIMARE SILVA, ktoré vedú manželia Pilátovci. S vlastnoručne vyrobenými marionetami vyrezávanými z lipového dreva nám zahrali rozprávku Ako sa Janko porátal s drakom. Bol to pre deti pekný zážitok. ... čítať ďalej

Hráme sa na geografov

  8. nov 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Všetci sa radi hráme, či už dospelí alebo deti. Pri hre sa môžeme zabaviť, ale aj poučiť. O tom sa presvedčili naši tretiaci, pre ktorých si pani vychovávateľka pripravila zaujímavé popoludnie plné mapových a geografických hier. Rozprávali sa o vzniku máp, preskúmali glóbus a na záver si zmerali sily v hľadaní miest na mape. ... čítať ďalej

Kvíz v mestskej knižnici

  26. sep 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Tretiaci opäť strávili zaujímavé popoludnie v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Zúčastnili sa na kvíze o Márii Terézii, ktorá sa významne zapísala do dejín Bratislavy a zopakovali si učivo z vlastivedy. Aj takúto podobu môže mať popoludňajšia príprava na vyučovanie v ŠKD.   ... čítať ďalej

Bronzový odliatok Prešporka

  11. oct 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

V jedno slnečné októbrové popoludnie sme sa s deťmi zo školského klubu vybrali na malú prechádzku po nábreží Dunaja. Naším cieľom bol bronzový odliatok Prešporka, ktorý bol odhalený pri Propelleri. Deti si pozreli ako mesto vyzeralo v 18. storočí, konkrétne v roku 1765. Zaujímavosťou je, že popisky na modeli sú aj v Braillovom ... čítať ďalej

Vesmír

  22. oct 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Deti zo školského klubu boli na zaujímavej prednáške o vesmíre v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Paleontológ a publicista Dušan Valent im ho priblížil príťažlivou formou. Prednáška bola nielen pútavá, ale veľa sme sa z nej naučili. ... čítať ďalej

Triedenie nápojových kartónov

  21. oct 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Na Slovensku sa denne spotrebuje asi 1 milión nápojových kartónov, tzv. tetrapakov. O ich triedení a recyklácii sa dozvedeli aj naši tretiaci zo školského klubu, ktorí navštívili Iglu pred Starou tržnicou. V Iglu bolo pre nich pripravených viacero zaujímavostí. Čakal ich malý test, ktorý zvládli na výbornú a do školy odišli ... čítať ďalej

Čitateľský klub

  25. oct 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Deti z nášho čitateľského krúžku raz v mesiaci navštevujú Čitateľský klub v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici. Tento mesiac sme sa rozprávali o knihe Ema a ružová veľryba od Márie Lazárovej. Súčasťou čitateľského klubu bola aj hra, kde sme priraďovali k textu obrázky zvierat. ... čítať ďalej

Súťaž v PEXESE

  7. nov 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

V školskom klube sme pre našich druhákov a trietiakov pripravili súťaž v pexese. Bola zameraná na rozvoj pamäti a šikovnosti. Deti súťažili s veľkým nasadením. Na záver sme vyhodnotili najlepších súťažiacich. Tí, ktorí nevyhrali, nezostali smutní, pretože sa dobre zabavili pri spoločenskej hre.   ... čítať ďalej

Vybíjaná a futbal v ŠKD

  18. sep 2019    Udalosť    ŠKD   12. 10. 2019

V septembri sa konal priateľský zápas vo vybíjanej medzi 4.A a 4.B počas popoludňajšej činnosti v ŠKD. Dva tímy, jeden víťaz.  4. B si odniesla diplom za prvé miesto. O dva týždne neskôr si žiaci týchto tried zmerali sily vo futbale. Víťazom sa stali „áčkari“. Najväčším prekvapením však bol  futbalový zápas dievčat, ... čítať ďalej

Advent na hrade

  9. dec 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   9. 12. 2016

Tento rok sa začala v Bratislave nová tradícia - Advent na Bratislavskom hrade. Starobilá dominanta hlavného mesta je krásne vyzdobená a na hradnom nádvorí prebiehaju zaujímavé akcie. Tieto sme sa rozhodli navštíviť s deťmi z nášho školského klubu. Deti najviac zaujal živý betlehem, ktorý dlho obdivovali. ... čítať ďalej

Rozprávky z Afriky

  16. nov 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   16. 11. 2016

Deti zo školského klubu navštívili Bibianu a pozreli si divadelné predstavenie Rozprávky z Afriky. Bábkoherci im ponúkli príbehy zo vzdialeného kontinentu, ktoré boli poučné a vtipné. Odrážali obraz tejto rozmanitej krajiny, spôsob zmýšľania jeho obyvateľoch o svete, ľuďoch a zvieratách, ktoré v ňom žijú. Bábky ožívali ... čítať ďalej

Hravý a kreatívny október v ŠKD

  31. oct 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   31. 10. 2016

Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Októbrové popoludnia v našom školskom klube boli plné nápadov a radosti. Strihalo sa, lepilo, aranžovalo.  V príjemnej atmosfére nám pribúdali krásne výrobky. Vďaka všetkým šikovným rukám sme mohli v jednotlivých oddeleniach vytvoriť farebnú jesennú výstavku. ... čítať ďalej

Majstrovstvo bábkovej animácie

  27. oct 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   27. 10. 2016

Poľský inštitút pripravil výstavu diel významného tvorcu poľského i svetového animovaného filmu, scenáristu a scénografa Tadeusza Wilkosza, ktorú si boli pozrieť aj deti z nášho školského klubu. Kolekciu diel Tadeusza Wilkosza, ktorý svoju tvorbu venoval predovšetkým deťom, si mohli naši žiaci pozrieť ako sprievodné podujatie ... čítať ďalej

Týždeň zdravej výživy v školskom klube

  27. oct 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   27. 10. 2016

V školskom klube sa koncom októbra uskutočnil Týždeň zdravej výživy, ktorý bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu. Pani vychovávateľky deťom pripomenuli, prečo je dôležité sa zdravo stravovať. Pre deti pripravili množstvo zaujímavých a zdravých aktivít, ktoré podporili aj ich fantáziu a tvorivosť. ... čítať ďalej

Čítanie v knižnici

  25. oct 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   25. 10. 2016

Deti zo školského klubu sa v Mestskej knižnici zúčastnili na dramatizovanom čítaní z knihy Michaela Parta v podaní herca Mareka Majeského. Deťom sa čítanie veľmi páčilo a už sa tešia na ďalšie príbehy. ... čítať ďalej

Výstava v mestských hradbách

  30. sep 2016, 1:05 pm    Udalosť    ŠKD   30. 9. 2016

Deti zo školského klubu si boli pozrieť výstavu fotografií s názvom „ Taká bola židovská Bratislava“. Historické fotografie a pohľadnice im ukázali, ako vyzeralo Podhradie pred 100 rokmi. ... čítať ďalej

Návšteva barokovej záhrady

  30. sep 2016, 12:56 pm    Udalosť    ŠKD   30. 9. 2016

Deti zo školského klubu zavítali do barokovej záhrady na Bratislavskom hrade. Poprechádzali sa po nej, obdivovali vysadené záhony, zastavili sa pri sochách a fontáne. Svoju prechádzku ukončili hrou na blízkom ihrisku. ... čítať ďalej

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

  29. sep 2016, 2:00 pm    Udalosť    ŠKD   29. 9. 2016

Mestská knižnica pozvala našich prvákov do kráľovstva detských kníh na oficiálne pasovanie za čitateľov knižnice. Hravou formou sa oboznámili so všetkým, čo im knižnica ponúka. Po prevzatí čitateľského preukazu si deti s radosťou popozerali detské knižky. Jednu si zobrali domov a s pomocou rodičov si ju prečítajú. Keď ... čítať ďalej