Doprava v meste – workshop

   Iné    ŠKD   9. 12. 2022

Štvrtáci sa v spolupráci s Metropolitným inštitútom zapojili do workshopu Doprava v meste. Vyskúšali si, aké je ocitnúť sa v úlohe rodiča tlačiaceho kočiar či telesne znevýhodnenej osoby, ktorá potrebuje invalidný vozík. Okrem toho merali deti rýchlosť dopravných prostriedkov, robili zoznam účastníkov cestnej premávky, všímali ... čítať ďalej

Deti pre Bratislavu v zrkadlovej sieni

  14. oct 2022    Udalosť    ŠKD   15. 10. 2022

Žiaci našej školy sa už dvakrát úspešne zapojili do projektu Deti pre Bratislavu, vďaka ktorému získali finančné prostriedky na realizáciu fóliovníka, či visutých záhonov. 19.09. 2022 sa v Zrkadlovej sieni v Bratislave konala oslava projektu, kde sa zároveň natáčal ďalší diel sumárneho dokumentu o projektoch, ktoré boli za ... čítať ďalej

Organizácia ŠKD od 05.09. 2022 do 09.09. 2022

  2. sep 2022    Oznamy    ŠKD   2. 9. 2022

Školský klub detí (ŠKD) bude v prvom týždni školského roka 2022/2023 fungovať nasledovne: Od 05.09. 2022 do 09.09. 2022 je ranný klub od 6:45 do 7:40, poobedný začína po poslednej vyučovacej hodine a končí o 16:00. Žiaci obedujú podľa osobitného rozvrhu. O organizáci ŠKD v ďalšom období budeme vopred informovať ... čítať ďalej

Školská záhrada

  1. apr 2022    Udalosť    ŠKD   18. 5. 2022

Naša školská záhradka sa rozrastá! Vďaka projektu Deti pre Bratislavu sa záhradka na 1. stupni rozširuje. Štvrtáci opäť uspeli a získali financie na realizáciu svojho zámeru. V minulom roku na školskom dvore vyrástol fóliovník a domček na hračky pre škôlkarov. Tento rok si deti vyhrnuli rukávy a poriadne sa do toho opreli, ... čítať ďalej

Jesenné plody v ŠKD

  22. oct 2021    Udalosť    ŠKD   25. 10. 2021

Na jeseň sa deti v ŠKD menia na malých umelcov. Tvoria a vyrábajú nádherné diela z jesenných plodov. Fantázii sa medze nekladú. Jediné, čo žiaci k úžasným dielam potrebujú, sú gaštany, listy, orechy, tekvice, skrátka čokoľvek, čo jeseň ponúka. ... čítať ďalej

Prüger-Wallnerova záhrada

  11. oct 2021    Udalosť    ŠKD   25. 10. 2021

Jeseň býva čarovná. Listy stromov menia farbu a krajina vyzerá, akoby ju namaľoval umelec. Krásy jesene, ale aj kúsok histórie sa ukrývajú v neďalekej Prüger-Wallnerovej záhrade, ktorú navštívili žiaci 4.A triedy. Prügerka, ako sa záhrade hovorí, sa nachádza na severovýchodnom kopci Horského parku, kde bola súčasťou vily ... čítať ďalej

Školský fóliovník – projekt Deti pre Bratislavu

  19. sep 2021    Práce    ŠKD   20. 9. 2021

Príroda je pre nás a našich žiakov veľmi dôležitá. Staráme sa o ňu, chránime a zveľaďujeme ju. Trieda 3.A sa spolu s pánom vychovávateľom zapojila do projektu Deti pre Bratislavu a so svojím nápadom vyhrali a získali financie na realizáciu fóliovníka. Bola to zaujímavá výzva, pretože o všetko sa museli postarať sami. ... čítať ďalej

Láva v pohári

  2. feb. 2021-    Práce    ŠKD   11. 2. 2021

Pokusy v 3.A triede patria medzi najobľúbenejšie aktivity v školskom klube. Deti sa pri nich naučia zaujímavé veci o celkom bežných predmetoch, ktoré majú doma, len netušia, že sa s nimi dá experimentovať. Tentoraz pod vedením pána vychovávateľa Bartoněka vytvorili lávu v pohári. Pokus je veľmi jednoduchý. Aby sa vydaril, ... čítať ďalej

Online pokusy

  26. jan 2021, 1:00 pm    Práce    ŠKD   26. 1. 2021

Tretiaci sa každý utorok v školskom klube menia na malých experimentátorov. Aj keď klub prebieha online, deti z 3.A sa venujú rôznym zábavným pokusom. Tentoraz robili experiment, pri ktorom sa zafarbená voda presúvala z pohára do pohára prostredníctvom papierovej vreckovky. Pokojne si to vyskúšajte sami. Potrebujete tri poháre, ... čítať ďalej

Vianočná pošta pre seniorov

  15. dec 2020    Práce    ŠKD   15. 12. 2020

Deti zo školského klubu sa aj tento rok s radosťou zapojili do výzvy občianskeho združenia POHODOVO o.z. „Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch“. S veľkým odhodlaním sa pustili do tvorenia pozdravov. Rukou písané priania sú pre starkých ozajstný dar a my veríme, že naše pozdravy potešili starkých v domove dôchodcov v ... čítať ďalej

Najkrajšia vianočná pohľadnica

  15. dec 2020    Práce    ŠKD   15. 12. 2020

Popriať blízkym a známym veselé Vianoce a šťastný nový rok patrí k zvykom počas sviatkov. S rozvojom elektronickej komunikácie sa tradícia papierových vinšov pomaly vytráca. Oproti e-mailu alebo SMS-správe má však pohľadnica, ktorá sa dá chytiť do ruky a je vlastnoručne napísaná, svoje čaro. Je osobnejšia. Preto sme chceli ... čítať ďalej

Hľadanie mikulášskych kamienkov

  7. dec. 2020-    Udalosť    ŠKD   7. 12. 2020

Aj tento rok sme v školskom klube oslávili slávnosť svätého Mikuláša.  Vzhľadom k pandemickej situácii potešil Mikuláš staromestské deti netradične. Čakala ich prechádzka do mesta po určenej trase a hľadanie rozmiestnených kamienkov s logom Starého Mesta. Za každý nájdený kamienok sa dal získať Staromestský mikulášský ... čítať ďalej

Mladí filmári

  20. nov 2020, 9:05 pm    Práce    ŠKD   30. 11. 2020

V novembri sa vďaka projektu Deti pre Bratislavu žiaci 3.A triedy zúčastnili na workshope Mladí filmári, kde si so skúsenými filmármi vyskúšali techniku Stop motion. Stop motion je spôsob tvorby animovaného filmu, pri ktorej sa s objektmi manipuluje v malých krokoch medzi jednotlivo vyfotografovanými snímkami, takže sa pri prehrávaní ... čítať ďalej

Fotografický workshop

  16. nov 2020    Práce    ŠKD   16. 11. 2020

V rámci Mesiaca fotografie sa v školskom klube uskutočnil fotografický workshop. Históriu fotografovania a technický vývoj nám sprostredkovala svojou prezentáciou členka fotoklubu Stredoeurópskeho domu fotografie. Deti si mohli vyskúšať rôzne spôsoby fotografovania, prezrieť si knihy s touto zaujímavou tematikou.  Na záver boli ... čítať ďalej

Mesiac úcty k starším

  15. oct 2020    Práce    ŠKD   15. 10. 2020

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Tento rok sme sa s deťmi zo školského klubu rozhodli myšlienku Mesiaca úcty k starším urobiť inak ako po minulé roky. Najprv sme si čítali na túto tému rozprávky a básne. Neskôr sme si aj zaspievali a celú aktivitu sme zakončili výrobou ... čítať ďalej

Ryby, rybky, rybičky

  15. oct 2020    Udalosť    ŠKD   15. 10. 2020

V dnešnej dobe žijeme vo virtuálnom svete. O to viac je potrebné, aby sa deti venovali takým aktivitám, ktoré sú spojené s prírodou. Jednou z nich je aj rybolov. Vďaka rybárčeniu si deti formujú trpezlivosť, férovosť a sebaovládanie. Vášnivých rybárov máme aj v našom školskom klube. Sú to Tomáško Kállay a Miško Szlowinecz ... čítať ďalej

Projekt KUVYT

  8. oct 2020    Udalosť    ŠKD   8. 10. 2020

V jedno slnečné októbrové popoludnie sme sa s deťmi zo školského klubu vybrali na prechádzku po nábreží Dunaja. Naším cieľom bol jedinečný projekt umeleckých inštalácií KUVYT. Pretvorené lodné kontajnery z dielne sochára Luba Mikleho nám ponúkli priestor na rôzne umelecké intervencie. Cez výrezy sa nám naskytol jedinečný ... čítať ďalej

Domáci majster

  5. oct 2020    Práce    ŠKD   5. 10. 2020

V každej domácnosti je potrebné občas niečo pritĺcť, priskrutkovať či opraviť.  O tom, čo by nám doma nemalo chýbať, aby sme zvládli základné opravy, si deti porozprávali v školskom klube. Prezreli sme si prezentáciu najbežnejšieho domáceho náradia. Okrem toho sme mali možnosť si niektoré druhy vyskúšať v praxi, a to ... čítať ďalej

Zo života dvoch miest v časoch totalitného režimu

  22. sep 2020    Udalosť    ŠKD   22. 9. 2020

V jedno príjemné septembrové popoludnie sme sa s deťmi so školského klubu vybrali na prechádzku do Starého Mesta. Naším cieľom bola výstava fotografií „Totálny východ“ autorov Juraja Bartoša z Bratislavy a Haralda Hauwalda z Berlína, inštalovaná na Hviezdoslavovom námestí. Fotografie dokumentovali bežný život obyvateľov ... čítať ďalej

ŠKD z domu – súťaž LETÁČIK

  16. apr- 30. apr. 2020    Oznamy    ŠKD   31. 5. 2020

Školský klub detí je cieľavedomou a kvalifikovanou prácou s deťmi v čase mimo vyučovania, o ktorú sa stará tím vychovávateľov. Vychovávatelia našej školy sa aj v tomto náročnom období spájajú s deťmi prostredníctvom rôznych dostupných komunikačných kanálov. Venujú sa kvízom, výtvarným, pracovným, ale aj hudobným ... čítať ďalej

Z aktivít ŠKD

  20. apr. 2020-    Oznamy    ŠKD   1. 4. 2020

Školský klub detí pokračuje vo svojej činnosti! Vychovávatelia našej školy sa s deťmi spájajú prostredníctvom internetu a venujú sa rozličným kreatívnym a zábavným aktivitám. Spomedzi množstva prác, ktoré deti samy alebo s pomocou rodičov vytvorili, sme vybrali tie najkrajšie. ... čítať ďalej

OLO art – Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im nový život! – MIMORIADNA CENA!!!

  12. dec 2019    Úspechy    ŠKD   25. 1. 2020

Jednou zo sprievodných aktivít OLOMÁNIE je výtvarná súťaž OLO art. Deti si mali vybrať osobnosť, ktorá ich v živote inšpiruje a vážia si ju. Na stvárnenie výtvarného diela mohli použiť len plastový odpad. Žiaci IV.A sa rozhodli poukázať na dôležitosť ochrany životného prostredia, ochrany našej Zeme ako matky všetkého ... čítať ďalej

Knihoplavci – Rozprávky o bosorkách

  19. nov 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   21. 11. 2019

V utorok popoludní sme s našimi deťmi z 2.A a 3.B navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici, kde pripravili sériu čítaní deťom. Do sveta príbehov o bosorkách nás zaviedli žiaci literárno – dramatického odboru ZUŠ Exnárová. Čítaním nás sprevádzali historička Miroslava Joríková a pedagóg Martin Varinský. Deti ... čítať ďalej

Galéria Čin Čin

  12. nov 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   13. 11. 2019

Upršané popoludnie sme si s deťmi z 2.A a 3.B sprijemnili návštevou Galérie Čin Čin na Podjavorinskej ulici. Teta galeristka nám priblížila aktuálnu výstavu olejomalieb Otcovia. Jej autorom je výtvarnik a ilustrátor Ľuboslav Paľo. Výstava sa nám veľmi páčila. ... čítať ďalej

1. miesto v okresnom kole vo vybíjanej

  8. nov 2019    Úspechy    ŠKD   12. 11. 2019

Naši štvrtáci zvíťazili na Okresnom kole Bratislava 1 vo Vybíjanej najmladších žiakov a žiačok základných škôl. Umiestnením na prvej priečke si tak zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa bude konať v Pezinku. Srdečne blahoželáme a držíme palce! Školu reprezentovali: Berecová Zuzana, Dudák Peter, Galovič Marko, ... čítať ďalej

Divadelné predstavenie

  25. sep 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Deti zo školského klubu navštívili Bibianu. Pozreli si divadelné predstavenie Škaredé kačiatko. Moderné prevedenie rozprávky sa deťom veľmi páčilo. ... čítať ďalej

Divadelné predstavenie v ŠKD

  25. sep 2019, 2:00 pm    Iné    ŠKD   10. 11. 2019

Do školského klubu zavítalo klasické marionetové divadlo ANIMARE SILVA, ktoré vedú manželia Pilátovci. S vlastnoručne vyrobenými marionetami vyrezávanými z lipového dreva nám zahrali rozprávku Ako sa Janko porátal s drakom. Bol to pre deti pekný zážitok. ... čítať ďalej