PREDMETY → Telesná výchova

Telesná výchova v udalostiach:

Pohybové hry s lietajúcimi taniermi na rozvoj rýchlostných schopností

   Predmety    Celá škola   11. 11. 2019

Náš učiteľ predstavuje frisbee cvičenia na www.telocvikari.sk Lietajúce taniere sú veľmi vďačnou pomôckou pre telocvik. Vďaka nim vie byť hodina pestrá a pre deti zábavná. Okrem samotného Frisbee sa dajú využívať na pohybové hry s rôznym zameraním. Je len na fantázii telocvikára ako ich zužitkuje. Cvičenia na hádzanie ... čítať ďalej

Rozvoj reakčnej rýchlosti s palicami a loptičkami

   Predmety    2. stupeň   19. 11. 2019

Náš učiteľ predstavuje cvičenia reakčnej rýchlosti na www.telocvikari.sk Dnešná hodina telesnej výchovy je zameraná na rozvoj reakčnej rýchlosti. Prostredníctvom pripravených cvičení sa zameriavame na reakčnú rýchlosť, štartovú rýchlosť a frekvenčnú rýchlosť. Aby dieťa naozaj rozvíjalo rýchlosť, malo by zo seba ... čítať ďalej