Biela pastelka

  20. sep. 2019-    Udalosť    Celá škola   28. 10. 2019

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Členky školského parlamentu Heda a Kaja navštívili všetky triedy na 1. aj 2. stupni, kde žiaci mohli prispieť dobrovoľnou sumou na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej ... čítať ďalej

Vyhodnotenie Staromestskej ligy vo futbale a vo florbale

  25. sep 2019, 9:00 am    Úspechy    Celá škola   2. 10. 2019

V minulom školskom roku sa chlapci z I. aj z II. stupňa našej školy zúčastňovali na Staromestskom turnaji vo futbale aj vo florbale. Turnaj sa konal v ZŠ Vazovova pod záštitou starostu Starého Mesta. Chlapci súťažili vždy jedenkrát v mesiaci od novembra do mája. Usporiadatelia turnaja zorganizovali jeho vyhodnotenie na začiatku ... čítať ďalej

Slávnostné odovzdanie pamätných listov

  12. sep 2019    Udalosť    Celá škola   30. 9. 2019

Pri príležitosti 15. výročia Dní Milana Hodžu sa uskutočnilo v Pálffyho paláci slávnostné odovzdanie ocenení ľuďom, ktorí sa zaslúžili o organizovanie podujatí spojených s menom Milana Hodžu. Slávnostný program "Od monarchie k republike" sa niesol v znamení storočnice vzniku Československa. Literárne pásmo bolo vyskladané ... čítať ďalej

Nástup do školy v školskom roku 2019/2020

  2. sep 2019    Oznamy    Celá škola   5. 8. 2019

Milí žiaci, vitajte opäť v škole. Stretneme sa v pondelok, 2. septembra 2019 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici. Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým ... čítať ďalej

Školské pomôcky žiakov i. stupňa pre školský rok 2019/2020

  31. jul 2019    Oznamy    Celá škola   31. 7. 2019

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, ... čítať ďalej

Pocta Majstrovi

  11. jan 2019    Udalosť    Celá škola   11. 1. 2019

V rámci projektu Pocta majstrovi, ktorý naša škola iniciovala pre desiatimi rokmi, vystúpili vybraní žiaci piateho ročníka pri príležitosti spomienky na básnika Milana Rúfusa v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave. Na vystúpenie sa svedomito pripravovali a veľmi pekne zvládnutou dramatizáciou prebásnenej rozprávky Či ... čítať ďalej

Veselé Vianoce a šťastný nový rok.

  17. dec 2018    Oznamy    Celá škola   20. 12. 2018

Milí rodičia, milí žiaci, milí kolegovia. Prajeme Vám a všetkým Vašim blízkym pokojné sviatky a v novom roku veľa zdravia, radosti z každého dňa, optimizmu, viery v seba, v priateľstvo, pevné rodinné vzťahy, vzájomnú dobroprajnosť doma aj v práci, spokojnosť a pohodu.. ... čítať ďalej

Mikulášsky sprievod

  6. dec 2019    Udalosť    Celá škola   6. 12. 2018

Mikuláš pri svojich tradičných pochôdzkach nevynechal ani našu školu. Už tradične sa o veselé prekvapenie postarali naši deviataci. Množstvo čertov a anjelov z mikulášskeho sprievodu navštívilo všetky triedy našej školy, nezabudli ani na našich najmenších škôlkarov. Návšteva sa tradične nezaobišla bez smiechu, hluku, dobrej ... čítať ďalej

Vynikajúce výsledky v súťaži iBobor

   Úspechy    Celá škola   1. 11. 2018

Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do overenia svojich zručností a vedomostí v informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách a zúčastňuje sa na nej okolo 400 000 súťažiacich. Zo 124 účastníkov z našej školy vyriešilo úspešne svoje úlohy 43 žiakov. Najväčší úspech dosiahla žiačka ... čítať ďalej

Príbeh hudby

  22. oct 2018    Udalosť    Celá škola   26. 10. 2018

V piatok 26. októbra sme sa spolu s našimi piatakmi prostredníctvom živého prenosu preniesli do koncertného štúdia SRo, aby sme prežili Príbeh hudby. Bratislavský spevácky zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom SRo a výbornými sólistami pripravili pre žiakov prierez dejinami hudby od jej počiatkov cez viaceré štýlové ... čítať ďalej

OLOMÁNIA – celoročný projekt

   Udalosť    Celá škola   2. 7. 2018

V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do  Olománie – celoročnej súťaže, ktorú vyhlásila firma OLO. Je to dlhodoý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských základných a materských škôl. Jeho cieľom je naučiť deti správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy recyklácia, ochrana životného prostredia, ... čítať ďalej

Celoštátne kolo – vybíjaná – 5. miesto

  12. dec- 13. dec. 2017    Úspechy    Celá škola   13. 12. 2017

Družstvo našej školy sa zúčastnilo na celoštátnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov, Majstrovstvá SR,  ktoré sa konalo v športovej hale v Strážskom, okres Michalovce. Náš Bratislavský kraj reprezentovali títo žiaci: Beňová Sophia, Fuková Veronika, Galovič Bruno, Hajko Maximilián, Hiadlovský Matej, Hudák Maroš, ... čítať ďalej

Dejepisná olympiáda – Školské kolo

   Úspechy    Celá škola   12. 12. 2017

Kategória C miesto – Monika Spurná miesto – Andrej Krajňák miesto – Richard Barčák Kategória D miesto – Samuel Srpoň miesto – Sofia Šebestová miesto – Mária Hromadová Kategória E miesto – Ambróz Šulej miesto – Lenka Šályová miesto – Heda Žitňanská Kategória F miesto ... čítať ďalej

Desatoro absolventa ZŠMH

  1. jun 2017    Udalosť    Celá škola   7. 6. 2017

Na akadémii pri príležitosti 80. výročia školy sme vám počas celého programu postupne predstavili desatoro absolventa ZŠMH formou krátkych anketových video dokrútok. Tieto dokrútky na začiatku akadémie uviedol v 2 krátkych videách Hlas školy v podaní Štefana Bučka. Ak by ste chceli dokumentárne dokrútky vidieť ešte raz, nájdete ... čítať ďalej

Zborník – 80. výročie

  1. jun 2017    Oznamy    Celá škola   1. 6. 2017

Brožúrka - zborník vydaný pri príležitosti 80. výročia ZŠ s MŠ Milana Hodžu POHĽAD DO MINULOSTI V roku 60. výročia - 1997 Pred 20 rokmi, keď sme si pripomínali 60. výročie založenia našej školy, som sa po 13 rokoch pôsobenia v našej škole a šiestich rokoch vo funkcii riaditeľky pozerala dopredu s odhodlaním smerovať veci ... čítať ďalej

Akadémia – 80. výročie založenia školy

  1. jun 2017    Udalosť    Celá škola   1. 6. 2017

Slávnostnou akadémiou sme oslávili 80. výročie založenia školy, ktoré pripadá presne na 1. jún 2017. Videozáznam v krátkej aj dlhej verzii si môžete na našom youtube kanáli 6 minútový zostrih: https://www.youtube.com/watch?v=faVtHnxDqK8&list=PLqXwPhtA0nR6ZLwLtH7v1TFyQiGeIGKaR 85 minútový zostrih: https://www.youtube.com/watch?v=bBOtqAtct0g&list=PLqXwPhtA0nR6ZLwLtH7v1TFyQiGeIGKaR&index=2 ... čítať ďalej

Peru – štyri strany sveta

   Udalosť    Celá škola   15. 12. 2016

Ďalší diel cyklu Svet okolo nás zaviedol žiakov a učiteľov 2. stupňa našej školy do krajiny hôr a tajomných miest, domova legendárneho Machu Picchu, krajiny nevysvetliteľných záhad a fantastických kamenných stavieb - Peru. Alebo ako ju nazývali starí Inkovia - Tawantinsuyo, čiže Štyri strany sveta. Prečo štyri strany sveta? ... čítať ďalej

Pytagoriáda

   Úspechy    Celá škola   7. 12. 2016

88 našich žiakov sa zapojilo do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní. Úspešných riešiteľov bolo 24.Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 7.12.2016. Zúčastnilo sa 17 tretiakov (dvaja úspešní riešitelia), 8 štvrtákov (traja úspešní riešitelia) a 25 piatakov ... čítať ďalej

Bavme deti športom – atletická súťaž

   Úspechy    Celá škola   7. 12. 2016

Žiaci I. stupňa sa zúčastnili na atletickej súťaži Bavme deti športom.Súťaž organizuje Slovenský atletický zväz v rámci projektu Detská atletika, do ktorého sa v septembri zapojila aj naša škola. Získali sme atletickú sadu, ktorú s veľkou radosťou využívame na hodinách telesnej výchovy. Na súťaži nás reprezentovalo ... čítať ďalej

Mikuláš 2016

  6. dec 2016, 1:16 pm    Udalosť    Celá škola   6. 12. 2016

Aj našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzalo ho množstvo anjelikov a čertov, ktorí spestrili deň škôlkárom a žiakom prvého aj druhého stupňa. Mikuláš potešil poslušné aj menej poslušné deti sladkosťami. ... čítať ďalej

Okresné kolo v stolnom tenise

  30. nov 2016, 3:07 pm    Úspechy    Celá škola   30. 11. 2016

V konkurencii 11 Staromestských škôl na okresnej súťaži v stolnom tenise sa naša škola stala víťazom a vybojovala si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční na jar. O úspech našej školy sa postarali žiaci - Matúš Penkala, Jakub Šrámek a Daniel Borinský. Gratulujeme a držíme palce v krajskom kole súťaže. ... čítať ďalej

iBobor 2016

   Úspechy    Celá škola   9. 11. 2016

Aj tento rok sa 90 našich žiakov zapojilo do overenia svojich zručností a vedomostí v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách a zúčastňuje sa na nej okolo 400 000 súťažiacich. Na Slovensku sa tento rok zapojilo 62 981 súťažiacich z 921 škôl v rôznych vekových kategóriách. ... čítať ďalej

Október 2016 v MŠ

  27. oct 2016, 1:13 pm    Udalosť    Celá škola   27. 10. 2016

Aj v októbri sme mali v materskej škole veľa zaujímavých aktivít. 12.10. V rámci Medzinárodného festivalu animovaných filmov si staršie deti v kine Klap na Svoradovej ulici pozreli časť výberovej kolekcie štyroch slovenských tvorcov v prepojení na ich zahraničnú spoluprácu pod názvom Naši vo svete. 13.10. a 17.10. Deti ... čítať ďalej

Hovorme o jedle 2016

  21. oct 2016, 12:15 pm    Úspechy    Celá škola   21. 10. 2016

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle, ktorý sa uskutočnil v týždni od 10. do 16.októbra 2016. Starší žiaci si vybrali súťažno-vzdelávaciu aktivitu HOVORME O JEDLE - Sleduj informácie na obale potravín a Prečo kupovať slovenské potraviny. Mladší žiaci sa zapojili do  výtvarnej súťaže ... čítať ďalej

Pin It on Pinterest