TRIEDY → 9.A (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  Hana Bolchová

Zoznam žiakov 9.A:

A.K.
A.M.
A.S.
A.A.
B.S.D.
E.P.
E.K.
H.Ž.
K.P.
L.M.
M.M.
M.U.
M.B.
M.K.
R.K.
R.I.
S.D.
Š.H.
T.D.
T.R.

9.A v udalostiach:

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku

  2. jun- 4. jun. 2019    Udalosť    2. stupeň   10. 7. 2019

Naši ôsmaci a deviataci absolvovali trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Pripravený program bol naozaj bohatý a zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, Sukiennice (historickú tržnicu), najstaršiu krakovskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, kde si ... čítať ďalej