TRIEDY → 9.A (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  Hana Bolchová

Zoznam žiakov 9.A:

A.C.G.
A.V.
A.A.
A.K.
C.W.G.
C.V.S.
D.Č.
D.R.
E.M.A.
F.B.
J.P.
K.K.
K.K.
L.L.
L.T.
M.G.
M.H.
M.B.
M.S.
P.K.
S.H.P.
S.V.
T.G.
T.O.
V.P.
Z.P.

9.A v udalostiach:

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku

  2. jun- 4. jun. 2019    Udalosť    2. stupeň   10. 7. 2019

Naši ôsmaci a deviataci absolvovali trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Pripravený program bol naozaj bohatý a zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, Sukiennice (historickú tržnicu), najstaršiu krakovskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, kde si ... čítať ďalej