TRIEDY → 9.A (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  Hana Bolchová

Zoznam žiakov 9.A:

A.K.
A.M.F.
A.R.
D.T.
E.F.
E.S.G.
F.Š.
H.H.
I.V.
M.L.
M.S.
M.A.F.
N.E.M.
P.J.P.
P.M.
S.K.

9.A v udalostiach:

Vzdelávacia exkurzia v Poľsku

  2. jun- 4. jun. 2019    Udalosť    2. stupeň   10. 7. 2019

Naši ôsmaci a deviataci absolvovali trojdňovú vzdelávaciu exkurziu v Poľsku. Pripravený program bol naozaj bohatý a zaujímavý. Žiaci spoznali historické centrum mesta Kraków – videli staré námestie, radničnú vežu, Sukiennice (historickú tržnicu), najstaršiu krakovskú univerzitu Colegium Maius, hradné návršie Wawel, kde si ... čítať ďalej