TRIEDY


9.A

triedny učiteľ: Ivan Ferko


9.B

triedny učiteľ: Lucia Krištofičová


8.A

triedny učiteľ: Soňa Beitlová


8.B

triedny učiteľ: Júlia Eőzse Töröková


7.A

triedny učiteľ: Zuzana Krajčová


7.B

triedny učiteľ: Nikola Kasardová


6.A

triedny učiteľ: Juraj Valent


6.B

triedny učiteľ: Hana Bolchová


5.A

triedny učiteľ: Roman Penkala


5.B

triedny učiteľ: Klaudia Brišová


4.A

triedny učiteľ: Darina Vidová


4.B

triedny učiteľ: Andrea Guličková


3.A

triedny učiteľ: Milota Nemcová


3.B

triedny učiteľ: Helena Károlyiová


3.C

triedny učiteľ: Silvia Stašáková


2.A

triedny učiteľ: Bianka Kúdelová


2.B

triedny učiteľ: Viera Argalášová


1.A

triedny učiteľ: Zuzana Masarovičová


1.B

triedny učiteľ: Katarína Iglarčíková


Sovičky

triedny učiteľ: Katarína Kačinová


Žabky

triedny učiteľ: Mária Suchanovská