TRIEDY → 1.C (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  Martina Harbaľová

Zoznam žiakov 1.C:

A.Z.
C.W.O.
C.H.
D.F.
D.D.
E.S.
H.C.
K.Č.
K.B.Č.
M.O.
M.B.
M.R.
N.A.
N.N.
O.Z.
O.B.
R.H.
S.S.
S.P.
T.S.
T.Š.
V.C.H.