TRIEDY → Mravčekovia

triedny učiteľ:  

Zoznam žiakov Mravčekovia:

A.K.
G.S.
I.Č.
K.H.
K.O.
L.D.
L.G.
Ľ.M.
M.Š.
M.H.
M.H.
O.S.S.
O.F.
P.B.
S.G.
T.C.
V.F.
V.Š.