TRIEDY → Mravčekovia (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  

Zoznam žiakov Mravčekovia:

A.K.
E.G.
E.V.C.
G.H.
H.K.
I.Č.
J.B.
L.D.
L.G.
M.Š.
M.H.
M.B.
M.H.
O.S.S.
T.C.
V.Š.