TRIEDY → Sovičky (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  

Zoznam žiakov Sovičky:

A.F.
C.J.
D.S.
E.K.
F.B.
J.L.
J.A.
J.K.
J.H.
K.Z.
L.T.
N.S.
N.B.
T.S.
T.Š.