TRIEDY → Sovičky (bývalá trieda)

triedny učiteľ:  

Zoznam žiakov Sovičky:

A.F.
C.J.
D.K.
E.V.C.
F.D.
G.H.
H.K.
J.L.
J.A.
J.K.
J.B.
K.Z.
L.H.
M.B.
M.H.
O.S.
T.S.
T.C.