TRIEDY → Sovičky

triedny učiteľ:  

Zoznam žiakov Sovičky:

A.F.
E.G.
E.V.C.
G.H.
H.K.
J.L.
J.A.
J.K.
J.B.
K.Z.
L.T.
M.J.R.
M.B.
M.H.
N.S.