TRIEDY → 1.X

triedny učiteľ:  

Zoznam žiakov 1.X: