TRIEDY → Žabky

triedny učiteľ:  Mária Suchanovská

Zoznam žiakov Žabky:

A.D.
E.K.
E.S.
F.P.
J.H.
L.T.
N.B.
O.L.
P.J.
T.Š.
T.S.
V.N.