UČITELIA → Eva Peterková (bývalý zamestnanec)

asistent učiteľa 1.stupeň,