UČITELIA → Irena Čechovičová

učiteľ 1. stupeň, triedny učiteľ 4.B