UČITELIA → Irena Čechovičová

učiteľ 1. stupeň, triedny učiteľ 3.B