UČITELIA → Jozef Štefan

asistent učiteľa 2.stupeň, Špeciálny pedagóg,