UČITELIA → Katarína Kačinová

učiteľ mŠ, triedny učiteľ Sovičky