UČITELIA → Milan Čavrk (bývalý zamestnanec)

učiteľ 1. stupeň,