UČITELIA → Mgr. Paulína Zelenayová (bývalý zamestnanec)

iný nepedagogický zamestnanec,