UČITELIA → Viera Míčková

učiteľ 1. stupeň, triedny učiteľ 3.A