Slávik Slovenska 2024

  17. apr 2024    Úspechy    1. stupeň   18. 4. 2024

V tomto roku sa na Slovensku koná 32. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Aj v našej škole sa každoročne deti na túto súťaž pripravujú. Na školskom kole sa v I. kategórii zúčastnilo 6 žiakov. Súťažilo sa v speve dvoch ľudových piesní, z ktorých jedna musí byť povinne zo Spevníka Slávik Slovenska. Každoročne ... čítať ďalej

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2024

  12. apr 2024    Udalosť    1. stupeň   16. 4. 2024

Niekoľko dní sme sa všetci spoločne pripravovali na privítanie všetkých, ktorí prijali pozvanie na Deň otvorených dverí na 1. stupni našej základnej školy. Prišli pani učiteľky so žiakmi z okolitých materských škôl i rodičia s deťmi, ktorí sa pripravujú na zápis do 1. triedy. Ukázali sme im priestory školy a v každej triede ... čítať ďalej

Workshop pre učiteľov 1. stupňa – Vzdelávacie cykly

  25. mar 2024    Iné    1. stupeň   12. 4. 2024

Učitelia z 1. stupňa sa zúčastnili na workshope Vzdelávacie cykly, ktorého obsah súvisí so zavádzaním nového vzdelávacieho programu na slovenských školách. Lektorky zo vzdelávacej inštitúcie Indícia zoznámili pani učiteľky s možnosťami tvorby novej vnútornej štruktúry školského vzdelávacieho programu z pohľadu cyklov. ... čítať ďalej

Aktívny anglický týždeň

  29. jan- 1. mar. 2024    Predmety    1. stupeň   12. 4. 2024

V mesiacoch január a február mali možnosť žiaci 3. a 4. ročníka zažiť intenzívny kurz anglického jazyka počas celého týždňa. Do školy prišli skúsení lektori zo zahraničia, ktorí s deťmi robili rôzne interaktívne aktivity a hry. Tvorivými a zážitkovými činnosťami prispeli k rozvoju ich slovnej zásoby a podporovali schopnosť ... čítať ďalej

Zápis do 1. ročníka – Elektronická prihláška

  27. mar- 27. apr. 2024    Oznamy    1. stupeň   27. 3. 2024

Vážení rodičia, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu. Prihlášku je potrebné vyplniť do 25. 04. 2024 12:00. Prezenčný zápis prebehne v dňoch 26. 04. 2024 (14:00 – 18:00) a 27. 04. 2024 (8:00 – 12:00). Korektné a správne ... čítať ďalej

Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča

  25. mar 2024    Úspechy    1. stupeň   27. 3. 2024

V pondelok, 25. marca 2024, sa konalo oblastné kolo recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Stretli sa tu súťažiaci v štyroch kategóriách spolu so svojimi vyučujúcimi a odborná porota, ktorá to pri posudzovaní v tak silnej konkurencii nemala ľahké. Odborným ... čítať ďalej

Febiofest 2024 – Filmový kabinet deťom

  13. mar- 15. mar. 2024    Udalosť    1. stupeň   21. 3. 2024

Aj tento rok sme dostali pozvanie zúčastniť sa na Febiofeste - Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. Pre deti bola určená sekcia Filmový kabinet deťom v Kine Luniére. Deti si pozreli animované filmy, ktoré boli vytvorené rôznymi technikami. Potom sa mohli vyjadriť, ktorý z filmov sa im najviac páčil a prečo. Po projekcii si ... čítať ďalej

Pytagoriáda – školské kolo 1. stupeň

  12. feb 2024    Úspechy    1. stupeň   28. 2. 2024

Dňa 12.12. 2023 sa konalo na 1. stupni našej ZŠ školské kolo súťaže Pytagoriáda. Kategórie P3 sa zúčastnilo 15 žiakov. Úspešní riešitelia z 3.A: Marko Mrva, Gréta Ščevíková, Matúš Nerád(postupujú do okresného kola), Jakub Kramárik, Alfréd Radiansky, Maxim Horký, Olívia Reháková, Dorota Smiešková Úspešní riešitelia ... čítať ďalej

Školské maratónske hry – 3. miesto

  22. feb 2024    Úspechy    1. stupeň   23. 2. 2024

V rámci ČSOB Bratislava maratón sa každoročne uskutočňujú súťaže družstiev v atletike, ktoré sú určené pre žiakov a žiačky 1. -  4. ročníka primárneho vzdelávania, pre školy z mestských častí Bratislavy a okresov Bratislavského samosprávneho kraja. Základné kolo pre žiakov základných škôl zo Starého Mesta  a Karlovej ... čítať ďalej

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  23. feb 2024    Pripravovaná udalosť    1. stupeň   23. 2. 2024

Srdečne pozývame budúcich prvákov a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý bude v budove 1. stupňa na Podjavorinskej ulici 1, dňa 12. apríla 2024, od 9,00 do 11,00 hod. Pozývame Vás pozrieť si priestory školy a zapojiť sa do netradičných aktivít v rámci vyučovacích predmetov. Tešíme sa na Vás! ... čítať ďalej

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povesti

  9. feb 2024    Úspechy    1. stupeň   16. 2. 2024

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Ani tento rok nebol výnimkou a zo školského kola postúpili do ďalšieho kola dve žiačky 1.stupňa - Grétka Ščevíková (3.A – I. kategória) a Terezka Tichá (4.B – II. kategória). Okresné kolo súťaže sa konalo dňa 9.2.2024 na Gymnáziu ... čítať ďalej

Naša trieda číta

  16. feb 2024    Predmety    1. stupeň   16. 2. 2024

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a lásky ku knihám u detí je pre nás veľmi dôležité. Triedy prvého stupňa sa preto zapojili do projektu kníhkupectva Martinus - Naša trieda číta. Vďaka projektu mohli pani učiteľky vybrať deťom 20 nových kníh do triednej knižnice. Vyberali vhodné knižky podľa čitateľských schopností ... čítať ďalej

Výstava Malý princ

  25. jan 2024    Udalosť    1. stupeň   30. 1. 2024

Dňa 25. januára sa deti z 2.B vybrali do Pisztoryho paláca na výstavu s názvom Malý princ. Pozreli si krátky dokument o jej vzniku, poobdivovali nádherné obrazy, ktoré ožívali využitím špeciálnej aplikácie. Nazreli do stanu, kde bol premietaný príbeh priateľstva Malého princa a líšky. Prehrabávali sa v malých lávových kamienkoch ... čítať ďalej

Deti pomáhajú deťom

  14. dec 2023    Udalosť    1. stupeň   21. 12. 2023

Naša škola každoročne organizuje detskú burzu, ktorej finančný výťažok venujeme na charitatívne účely rôznym organizáciám. Tento rok to bola práve Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LK UK a NÚDCH v Bratislave. Z vyzbieraných peňazí sa zakúpili biolampy na podporu liečby terapie svetlom predčasne narodených ... čítať ďalej

Výchovný koncert – Hummel v Edingurghu

  10. nov 2023    Predmety    1. stupeň   19. 12. 2023

Žiaci z 2.A vymenili jeden deň bežného vyučovania za počúvanie klasickej hudby. Zoznámili sa s príbehom deväťročného Johanna Hummela z Bratislavy, ktorý vo Viedni navštevoval hodiny klavíra u slávneho majstra Wolfganga Amadea Mozarta. Ako desaťročný sa vybral so svojím otcom na koncertné turné po celej Európe a cestoval s ním ... čítať ďalej

Beseda s nevidiacim – pánom Jurajom Prágerom

  18. dec 2023    Udalosť    1. stupeň   19. 12. 2023

Deti na 1. stupni navštívil nevidiaci pán Juraj Páger aj so svojim psíkom Lukym, ktorý, ako pán Práger povedal, je jeho očami. Vysvetlil deťom základné pojmy, ukázal im rôzne kompenzačné pomôcky, ktoré uľahčujú nevidiacim a slabozrakým život. Deti si vyskúšali orientovať sa bez pomoci zraku a naučili sa, ako sa majú správať ... čítať ďalej

Metodický deň v prvom ročníku

  29. nov- 15. dec. 2023    Udalosť    1. stupeň   19. 12. 2023

V triedach prvého ročníka pani učiteľky pripravili metodický deň, ktorého cieľom bolo formou komentovaného vyučovania slovenského jazyka, priblížiť rodičom, ako deti na hodinách pracujú. Po skončení sa všetci stretli v telocvični, kde na nich čakalo prekvapenie. Členovia skupiny Rytmika pre nich pripravili hudobno - rytmicko ... čítať ďalej

Mikuláš, Mikuláš, čo nám dáš?

  6. dec 2023    Udalosť    1. stupeň   19. 12. 2023

6. decembra deti na 1. stupni s napätím očakávali príchod Mikuláša. Prišiel ako sa patrí, s celou svojou družinou, anjelmi aj čertami. Priniesol deťom sladké aj zdravé maškrty, ktoré si museli, tak ako je zvykom, zaslúžiť. Zaspievali pesničky, zarecitovali básničky. Ďakujeme žiakom z druhého stupňa, ktorí spolu s pani učiteľkami ... čítať ďalej

Koľko lásky za zmestí do krabice od topánok?

  28. nov 2023    Udalosť    1. stupeň   8. 12. 2023

Aj v tomto školskom roku sa deti na 1. a 2. stupni našej základnej školy a deti z MŠ, spolu so svojimi rodičmi a pani učiteľkami, zapojili do 6. ročníka ušľachtilej akcie.  Jej cieľom je na Vianoce potešiť seniorov po celom Slovensku, pre ktorých je mnohokrát tento darček jediným, ktorý  pod stromček dostanú. Zabalili do krabíc ... čítať ďalej

Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

  20. nov 2023    Predmety    1. stupeň   26. 11. 2023

Dňa 20.11.2023 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie v Hlohovci, kde sa nachádza Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika. Jej obsahom bolo rozprávanie a premietanie o nočnej oblohe a jej tajomstvách, o slnečnej sústave a pohyboch Zeme. Žiaci boli oboznámení so súhvezdiami letnej a zimnej oblohy a jej legendami, so súhvezdiami ... čítať ďalej

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  9. nov 2023    Predmety    1. stupeň   16. 11. 2023

11. 2023 všetky triedy 1.- 4. ročníka navštívili v DK Zrkadlový háj divadelné predstavenie v anglickom jazyku Dick Wittington and His Cat. Tradičný britský príbeh o chudobnej sirote Dickovi, ktorý sa vďaka svojej kamarátke mačke stal starostom Londýna bol podaný komediálnou formou a spolu s veselými anglickými pesničkami, ... čítať ďalej

Veľkáči čítajú malým

  7. nov 2023    Predmety    1. stupeň   16. 11. 2023

Žiaci zo 4. B si pripravili pre žiakov z 1. ročníka dramatizované čítanie z  knižky Vraniak Albín. Vybrali si ju, lebo je o odvahe a zmysle pre spravodlivosť. To sú vlastnosti, ktoré má každý, len ich musí v sebe objaviť. Malým spolužiakom sa čítanie páčilo, účinkujúcich odmenili potleskom a sľúbili im, že si knižku určite ... čítať ďalej

Bezplatný kurz plávania pre deti zo staromestských škôl

  2. oct- 20. oct. 2023    Predmety    1. stupeň   16. 11. 2023

Deti z prvého stupňa základných škôl v bratislavskom Starom Meste absolvovali zadarmo plavecký výcvik na základe spolupráce mestskej časti s Občianskym združením SportInstitut, ktoré s podporou memoranda o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom poskytuje základné a zdokonaľovacie plavecké výcviky pre žiakov ... čítať ďalej

Poďakovanie za dar z detskej burzy

  11. oct 2023    Udalosť    1. stupeň   11. 10. 2023

Vážená pani riaditeľka, milé kolegyne a kolegovia, milé deti,   rada by som sa Vám v mene všetkých novorodencov poďakovala za to, že ste sa rozhodli podporiť naše pracovisko. Prekvapenia a darčeky, ktoré ste venovali našim najmenším pacientom si veľmi vážime. Umožnia naraz pomôcť viacerým deťom. Maľovaný ... čítať ďalej

Október, mesiac úcty k starším

  3. oct 2023    Udalosť    1. stupeň   11. 10. 2023

V mesiaci október si pripomíname najmä našich starých rodičov a starých ľudí okolo nás. Pri tejto príležitosti sa dňa 3.10.2023 trieda 4.A zúčastnila stretnutia so seniormi v Staromestskej knižnici na Panenskej ulici v Bratislave.  Súčasťou stretnutia bolo tanečné, recitačné a hudobné vystúpenie našich žiakov. Deti vyrobili ... čítať ďalej

Slávnostné otvorenie zrenovovaného školského dvora

  27. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   4. 10. 2023

Všetci sa tešíme z novovybudovaných športových plôch v okolí budovy na 1. stupni. Priestory v zadnej časti areálu a z bočnej strany prešli výraznou zmenou. Okrem toho mestská časť tiež zrealizovala dlhodobo potrebnú sanáciu a špeciálne odvodnenie celého oporného múru svahu, v ktorom sa škola nachádza. Časť obvodového múru ... čítať ďalej

EKOTOPFILM 2023

  29. sep 2023    Predmety    1. stupeň   4. 10. 2023

Žiaci 2. - 4. ročníka sa 29. septembra 2023 zúčastnili na festivale filmov EKOTOPFILM, ktorý sa v Bratislave uskutočňoval v dňoch 25. - 29. septembra 2023 v Pistoriho paláci. Je to festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. Jeho cieľom  je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu ... čítať ďalej

Ochrana života a zdravia 1. stupeň

  8. sep 2023    Predmety    1. stupeň   27. 9. 2023

V úvode nového školského roka sme sa opäť vybrali do Sadu Janka Kráľa, kde sa konala preventívna akcia - Ochrana života a zdravia. Jej cieľom bola príprava na riešenie mimoriadnych situácii - civilná ochrana, ochrana prírody, zdravotná a dopravná príprava, výchova k bezpečnému správaniu. Žiaci na stanovištiach riešili rôzne ... čítať ďalej

Výťažok z detskej burzy venovaný predčasniatkam

  13. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   22. 9. 2023

1.6.2023 ZŠ s MŠ Milana Hodžu organizovala detskú burzu, ktorej finančný výťažok bol venovaný Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny LK UK a NÚDCH. Z vyzbieraných peňazí sa zakúpili biolampy na podporu liečby terapie svetlom predčasne narodených detí spolu s plienkami. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj plagát ... čítať ďalej

Prvý deň v škole 2023

  4. sep 2023    Udalosť    1. stupeň   6. 9. 2023

Po prázdninách sme deti z materských škôl po prvýkrát privítali v školských laviciach. Starší kamaráti ich potešili pekným kultúrnym programom. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Hessovej deti s rodičmi odišli so svojou novou pani učiteľkou do slávnostne vyzdobených tried, aby sa zoznámili s novým prostredím. Čakali ... čítať ďalej