Zápis do materskej školy

  18. apr 2022    Oznamy    Materská škola   18. 4. 2022

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01Bratislava oznamuje nasledovné informácie, týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2022/2023: Spôsob podania žiadosti: o Žiadosť o prijatie do materskej školy sa vypĺňa elektronicky na  webstránke ... čítať ďalej

Karneval v materskej škole

  1. jun 2021    Udalosť    Materská škola   5. 6. 2021

Deň detí oslávili naši škôlkari karnevalom a ďalšími peknými aktivitami. Pozrite sa, sa aké mali deti krásne masky.  Takáto ikonka vám umožní stiahnuť danú fotku v plnej kvalite. Pri kliknutí na náhľad fotografie sa nachádza v hornej časti fotky pri ikonkách sociálnych sietí. V prípade záujmu o doobjednanie vysokokvalitnej ... čítať ďalej

Zápis do materskej školy 2021/2022

  30. apr 2021    Oznamy    Materská škola   30. 4. 2021

Informácie k podávaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022: Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 12.5.2021 Spôsob podania žiadosti: Žiadosť sa vypĺňa elektronicky (na konci tohto oznamu). Rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku online, ... čítať ďalej

Dajme spolu gól

  4. jun. 2020-    Udalosť    Materská škola   4. 6. 2020

Už druhý rok sa naši škôlkari zapojili do projektu Slovenského futbalového zväzu Dajme spolu gól. Deti si v priebehu tohto projektu mohli zábavnou formou osvojiť a zdokonaliť základné futbalové a pohybové zručnosti. ... čítať ďalej

Zápis do materskej školy 2020/2021

   Oznamy    Materská škola   29. 4. 2020

Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe Usmernenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k zápisu detí do materských škôl na školský rok 2020/2021 prebieha zápis do našej materskej školy v termíne od 04. 05. 2020 do 13. 05. 2020 bez osobnej prítomnosti ... čítať ďalej

Zápis do materskej školy

   Oznamy    Materská škola   5. 5. 2019

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 10. mája 2019. Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej ... čítať ďalej

Úspech detí z MŠ vo výtvarnej súťaži

  8. dec 2016, 1:07 pm    Úspechy    Materská škola   8. 12. 2016

Deti z našej materskej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásilo ju Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s propagáciou civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a európskeho čísla tiesňového volania 112. Gratulujeme Charlottke ... čítať ďalej

November 2016 v MŠ

  30. nov 2016, 7:07 am    Udalosť    Materská škola   30. 11. 2016

Aj v novembri bolo v našej materskej škole veselo. Oslavovali sme, športovali aj zdravo jedli, navštívili sme SNG a videli sme divadelné predstavenie. 9.11.2016 Deň materských škôl na Slovensku je každoročne 4. novembra. V našej materskej škole sme ho oslávili  zábavným programom Šašoriáda. Deti spolu s klaunami Žofkou ... čítať ďalej

September 2016 v MŠ

  5. oct 2016, 1:28 pm    Udalosť    Materská škola   5. 10. 2016

V septembri sa deti z materskej školy dozvedeli veľa zaujímavého. Teta z Daphne  ich naučila, ako správne separovať odpad a porozprávala im, prečo je to také dôležité. Pani preventistka Jana Ďurkovičová je policajtka. Prišla deťom porozprávať o svojom povolaní.  Poučila ich, že dôverovať cudzím ľuďom môže byť ... čítať ďalej

Riaditeľské voľno

   Oznamy    Materská škola   3. 10. 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom ZŠ z technických dôvodov dňa 6. októbra 2016 (štvrtok) a 7. októbra 2016 (piatok) riaditeľské voľno. V tieto dni bude zavretá aj materská škola. Dôvod: ... čítať ďalej

Voľno pre žiakov ZŠ a deti MŠ

   Oznamy    Materská škola   16. 9. 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu vyhlasuje na 16. 9. 2016 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ. Z technických príčin bude zavretá aj materská škola. Oznam MČ Staré Mesto. Oznamujeme, že v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky  Ministertsva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky ... čítať ďalej

Jún 2016 v MŠ

  4. jul 2016, 9:42 am    Udalosť    Materská škola   4. 7. 2016

Aj v júni bolo v našej materskej škole veselo. Naučili sme sa nové veci a prežili neopakovateľné chvíle. Jún je posledný mesiac školského roka, kedy sa všetky deti lúčia so svojou školou a odchádzajú na prázdniny. Prvý júnový deň je však pre deti najslávnostnejší, lebo majú svoj sviatok – Medzinárodný deň detí. Naše ... čítať ďalej

Predškoláci na návšteve v ZŠ

   Udalosť    Materská škola   28. 4. 2016

Pred zápisom do I. ročníka nás v triede I.A navštívili predškoláci z našej materskej školy.Veľmi sme sa na nich tešili. Po príchode sme im zaspievali našu najobľúbenejšiu pesničku a vypočuli sme si aj tú ich. Zarecitovali nám aj pekné básničky. Potom sme sa s nimi zahrali na školu. Pani učiteľka im rozdala pracovné listy ... čítať ďalej

Aktivity MŠ v marci

   Udalosť    Materská škola   18. 4. 2016

V marci sme si pripomenuli, že je mesiacom knihy a oslavovali sme sviatok Veľká noc.Naši škôlkári sa veľa rozprávali o knihách a navštívili knižnicu, do ktorej chodia veľmi radi. Mladším deťom ujo čítal rozprávku o žabkách Kvak a čľup a starším deťom prečítala teta príbeh z knihy Štrófikove dobrodružstvá. Po ... čítať ďalej

MŠ v Slovenskej národnej galérii

   Udalosť    Materská škola   17. 2. 2016

Deti z II. triedy našej MŠ navštívili Slovenskú národnú galériu.Pozorne počúvali o fotografovaní a fotografii, dozvedeli sa o zákonitostiach perspektívy, ktorú sa potom snažili znázorniť kresbou. Kreslili hviezdy a vytvárali súhvezdia, čím si rozvíjali tvorivosť, vizuomotoriku aj grafomotoriku. ... čítať ďalej

Prerušenie vyučovania na 1. stupni

   Oznamy    Materská škola   12. 2. 2016

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v zmysle Rozhodnutia regionálneho hygienika pre Bratislavu sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni ZŠ s MŠ Milana Hodžu v dňoch 15. - 17. 2. 2016z dôvodu akútnych respiračných ochorení detí. V týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský klub. Deti 1. stupňa opäť nastúpia do školy 18. 2. ... čítať ďalej

September v MŠ

   Udalosť    Materská škola   16. 10. 2015

V septembri deti v našej MŠ zažili netradičné vyučovanie aj divadelné predstavenie.S Mravčekmi sme navštívili dňa 16.9.2015 výstavu Bienále ilustrácií, ktorou nás sprevádzal veselý ujo s harmonikou. Previedol nás celou Európou, ukázal nám veľa obrázkov z rozprávkových knižiek, „plávali“ sme s ním, „lietali“ , ... čítať ďalej

Jún v MŠ

   Udalosť    Materská škola   26. 6. 2015

Aj v júni sme v materskej škole zažili veľa pekného a poučného.V deň MDD sa deti z veľkej triedy vydali na výpravu do Sadu Janka Kráľa. Hľadali poklad. Výprava sa vydarila a šťastné sa vrátili do MŠ. Deti z triedy Včielok si 2.6 zopakovali triedenie odpadových materiálov, recyklačný proces, v Detskom SNM. Za odmenu sa šmýkali ... čítať ďalej

Marec v MŠ

   Udalosť    Materská škola   23. 3. 2015

V mesiaci marec sme sa v našej materskej škole venovali téme "Marec - mesiac knihy".Pani učiteľky sa snažili pre deti pripravovať zaujímavý program. Trieda Mravčekov bola začiatkom mesiaca v knižnici na Kapucínskej ulici, kde deti počúvali čítanie a prezerali si zaujímavé knižky. Trieda Včielok naopak navštívila kníhkupectvo ... čítať ďalej

Február v MŠ

   Udalosť    Materská škola   27. 2. 2015

Vo februári sa v našej materskej škole konali rôzne akcie.Žiaci prvého stupňa základnej školy nás pozvali na "Rozprávkové Fašiangy". V telocvični nám predviedli divadielko O šípkovej Ruženke. Bolo naozaj veľmi pekne pripravené. Mravčekovia boli pozvaní aj do tried k tvorivým dielňam. Náš karneval sa opäť vydaril. V maskách ... čítať ďalej

Tri prasiatka

   Udalosť    Materská škola   29. 1. 2015

Koncom januára sa deti MŠ z triedy Mravčekov vybrali spolu s pani učiteľkami do Mestského divadla P.O.Hviezdoslava na rozprávku "Tri prasiatka".Boli svedkom príbehu, ktorý pozostával z rôznych dejových línií. Pozorovali, ako bola spracovaná klasická zápletka stavania domčekov, alebo ako sa prasiatka vrátili zo sveta a rozprávali, ... čítať ďalej

Zimná olympiáda

   Udalosť    Materská škola   27. 1. 2015

Hneď ako nám v januári napadol sneh, v našej materskej škole sa konala zimná olympiáda.Ako každý rok, i teraz mali deti z triedy Včielok a Mravčekov možnosť preukázať svoje pohybové zručnosti. Súťažilo sa v rôznych dispiclínach. Triafanie snehovej gule do cieľa, chôdza po vyšliapanej cestičke, preskakovanie cez prekážku ... čítať ďalej

Divadielko v MŠ

   Udalosť    Materská škola   14. 1. 2015

Dňa 14. 01. 2015 do našej materskej školy zavítali divadelníci s divadelným predstavením "Rozprávka o zvedavom dievčatku".Po skončení pútavého príbehu sme sa s "dievčatkom" a jeho "maminou" (v rozprávke tiež s ježibabkou) o rozprávke porozprávali a niektorí od radosti aj vystískali. Príbeh sa nám veľmi páčil a bol pre nás ... čítať ďalej

Vianoce na dedine

   Udalosť    Materská škola   17. 12. 2014

Posledný decembrový týždeň v tomto roku sme v našej materskej škole privítali dvoch veľmi milých divadelníkov. Predviedli nám hudobno-rozprávkové predstavenie "Vianoce na dedine". Pani Vločka nám rozprávala svoje príhody z detstva o tom, ako sa slávili Vianoce kedysi. Rozprávanie bolo plné tradícií a nesmeli chýbať vianočné ... čítať ďalej

Vianočná nádielka

   Udalosť    Materská škola   15. 12. 2014

Posledný týždeň v roku sa v triede Včielok aj Mravčekov konala Vianočná nádielka.Na slávnostne prestretom stole na deti čakali tradičné oblátky s medom, cesnak, orechy, alebo jabĺčko. Pochutnať si mohli aj na medovníčkoch a koláčikoch. Medzitým im pani učiteľky rozprávali o vianočných tradíciách a zvykoch a v pozadí zneli ... čítať ďalej

Pečenie medovníčkov

   Udalosť    Materská škola   12. 12. 2014

Tradičnou súčasťou osláv vianočných sviatkov v našej materskej škole je aj pečenie medovníčkov. Deti z prvej aj druhej triedy si za pomoci svojich pani učiteliek nasypali na dosku múku, rozvaľkali perníkové cesto a pomaličky, jeden po druhom, si vykrajovali malé medovníčky. Vytvorili krásne perníkové vločky, stromčeky a zvončeky. ... čítať ďalej

Mikuláš v MŠ

   Udalosť    Materská škola   5. 12. 2014

Ako každý rok, i teraz sme v MŠ spoločne oslávili slávnosť svätého Mikuláša malou mikulášskou nádielkou.Deti z triedy Včielok a Mravčekov sa spoločne zišli a s nadšením čakali na Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjelov, čertov  a svojich pomocníkov. V triede zazneli  mnohé známe mikulášske pesničky a básničky ... čítať ďalej