Zápis do materskej školy

   Oznamy    Materská škola   5. 5. 2019

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 10. mája 2019. Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej ... čítať ďalej

Úspech detí z MŠ vo výtvarnej súťaži

  8. dec 2016, 1:07 pm    Úspechy    Materská škola   8. 12. 2016

Deti z našej materskej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásilo ju Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s propagáciou civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému a európskeho čísla tiesňového volania 112. Gratulujeme Charlottke ... čítať ďalej

November 2016 v MŠ

  30. nov 2016, 7:07 am    Udalosť    Materská škola   30. 11. 2016

Aj v novembri bolo v našej materskej škole veselo. Oslavovali sme, športovali aj zdravo jedli, navštívili sme SNG a videli sme divadelné predstavenie. 9.11.2016 Deň materských škôl na Slovensku je každoročne 4. novembra. V našej materskej škole sme ho oslávili  zábavným programom Šašoriáda. Deti spolu s klaunami Žofkou ... čítať ďalej

September 2016 v MŠ

  5. oct 2016, 1:28 pm    Udalosť    Materská škola   5. 10. 2016

V septembri sa deti z materskej školy dozvedeli veľa zaujímavého. Teta z Daphne  ich naučila, ako správne separovať odpad a porozprávala im, prečo je to také dôležité. Pani preventistka Jana Ďurkovičová je policajtka. Prišla deťom porozprávať o svojom povolaní.  Poučila ich, že dôverovať cudzím ľuďom môže byť ... čítať ďalej

Riaditeľské voľno

   Oznamy    Materská škola   3. 10. 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom ZŠ z technických dôvodov dňa 6. októbra 2016 (štvrtok) a 7. októbra 2016 (piatok) riaditeľské voľno. V tieto dni bude zavretá aj materská škola. Dôvod: ... čítať ďalej

Voľno pre žiakov ZŠ a deti MŠ

   Oznamy    Materská škola   16. 9. 2016

Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu vyhlasuje na 16. 9. 2016 (piatok) riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ. Z technických príčin bude zavretá aj materská škola. Oznam MČ Staré Mesto. Oznamujeme, že v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky  Ministertsva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky ... čítať ďalej

Jún 2016 v MŠ

  4. jul 2016, 9:42 am    Udalosť    Materská škola   4. 7. 2016

Aj v júni bolo v našej materskej škole veselo. Naučili sme sa nové veci a prežili neopakovateľné chvíle. Jún je posledný mesiac školského roka, kedy sa všetky deti lúčia so svojou školou a odchádzajú na prázdniny. Prvý júnový deň je však pre deti najslávnostnejší, lebo majú svoj sviatok – Medzinárodný deň detí. Naše ... čítať ďalej

Predškoláci na návšteve v ZŠ

   Udalosť    Materská škola   28. 4. 2016

Pred zápisom do I. ročníka nás v triede I.A navštívili predškoláci z našej materskej školy.Veľmi sme sa na nich tešili. Po príchode sme im zaspievali našu najobľúbenejšiu pesničku a vypočuli sme si aj tú ich. Zarecitovali nám aj pekné básničky. Potom sme sa s nimi zahrali na školu. Pani učiteľka im rozdala pracovné listy ... čítať ďalej

Aktivity MŠ v marci

   Udalosť    Materská škola   18. 4. 2016

V marci sme si pripomenuli, že je mesiacom knihy a oslavovali sme sviatok Veľká noc.Naši škôlkári sa veľa rozprávali o knihách a navštívili knižnicu, do ktorej chodia veľmi radi. Mladším deťom ujo čítal rozprávku o žabkách Kvak a čľup a starším deťom prečítala teta príbeh z knihy Štrófikove dobrodružstvá. Po ... čítať ďalej

MŠ v Slovenskej národnej galérii

   Udalosť    Materská škola   17. 2. 2016

Deti z II. triedy našej MŠ navštívili Slovenskú národnú galériu.Pozorne počúvali o fotografovaní a fotografii, dozvedeli sa o zákonitostiach perspektívy, ktorú sa potom snažili znázorniť kresbou. Kreslili hviezdy a vytvárali súhvezdia, čím si rozvíjali tvorivosť, vizuomotoriku aj grafomotoriku. ... čítať ďalej

Prerušenie vyučovania na 1. stupni

   Oznamy    Materská škola   12. 2. 2016

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v zmysle Rozhodnutia regionálneho hygienika pre Bratislavu sa prerušuje vyučovanie na 1. stupni ZŠ s MŠ Milana Hodžu v dňoch 15. - 17. 2. 2016z dôvodu akútnych respiračných ochorení detí. V týchto dňoch nebude v prevádzke ani školský klub. Deti 1. stupňa opäť nastúpia do školy 18. 2. ... čítať ďalej

September v MŠ

   Udalosť    Materská škola   16. 10. 2015

V septembri deti v našej MŠ zažili netradičné vyučovanie aj divadelné predstavenie.S Mravčekmi sme navštívili dňa 16.9.2015 výstavu Bienále ilustrácií, ktorou nás sprevádzal veselý ujo s harmonikou. Previedol nás celou Európou, ukázal nám veľa obrázkov z rozprávkových knižiek, „plávali“ sme s ním, „lietali“ , ... čítať ďalej

Jún v MŠ

   Udalosť    Materská škola   26. 6. 2015

Aj v júni sme v materskej škole zažili veľa pekného a poučného.V deň MDD sa deti z veľkej triedy vydali na výpravu do Sadu Janka Kráľa. Hľadali poklad. Výprava sa vydarila a šťastné sa vrátili do MŠ. Deti z triedy Včielok si 2.6 zopakovali triedenie odpadových materiálov, recyklačný proces, v Detskom SNM. Za odmenu sa šmýkali ... čítať ďalej

Marec v MŠ

   Udalosť    Materská škola   23. 3. 2015

V mesiaci marec sme sa v našej materskej škole venovali téme "Marec - mesiac knihy".Pani učiteľky sa snažili pre deti pripravovať zaujímavý program. Trieda Mravčekov bola začiatkom mesiaca v knižnici na Kapucínskej ulici, kde deti počúvali čítanie a prezerali si zaujímavé knižky. Trieda Včielok naopak navštívila kníhkupectvo ... čítať ďalej

Február v MŠ

   Udalosť    Materská škola   27. 2. 2015

Vo februári sa v našej materskej škole konali rôzne akcie.Žiaci prvého stupňa základnej školy nás pozvali na "Rozprávkové Fašiangy". V telocvični nám predviedli divadielko O šípkovej Ruženke. Bolo naozaj veľmi pekne pripravené. Mravčekovia boli pozvaní aj do tried k tvorivým dielňam. Náš karneval sa opäť vydaril. V maskách ... čítať ďalej

Tri prasiatka

   Udalosť    Materská škola   29. 1. 2015

Koncom januára sa deti MŠ z triedy Mravčekov vybrali spolu s pani učiteľkami do Mestského divadla P.O.Hviezdoslava na rozprávku "Tri prasiatka".Boli svedkom príbehu, ktorý pozostával z rôznych dejových línií. Pozorovali, ako bola spracovaná klasická zápletka stavania domčekov, alebo ako sa prasiatka vrátili zo sveta a rozprávali, ... čítať ďalej

Zimná olympiáda

   Udalosť    Materská škola   27. 1. 2015

Hneď ako nám v januári napadol sneh, v našej materskej škole sa konala zimná olympiáda.Ako každý rok, i teraz mali deti z triedy Včielok a Mravčekov možnosť preukázať svoje pohybové zručnosti. Súťažilo sa v rôznych dispiclínach. Triafanie snehovej gule do cieľa, chôdza po vyšliapanej cestičke, preskakovanie cez prekážku ... čítať ďalej

Divadielko v MŠ

   Udalosť    Materská škola   14. 1. 2015

Dňa 14. 01. 2015 do našej materskej školy zavítali divadelníci s divadelným predstavením "Rozprávka o zvedavom dievčatku".Po skončení pútavého príbehu sme sa s "dievčatkom" a jeho "maminou" (v rozprávke tiež s ježibabkou) o rozprávke porozprávali a niektorí od radosti aj vystískali. Príbeh sa nám veľmi páčil a bol pre nás ... čítať ďalej

Vianoce na dedine

   Udalosť    Materská škola   17. 12. 2014

Posledný decembrový týždeň v tomto roku sme v našej materskej škole privítali dvoch veľmi milých divadelníkov. Predviedli nám hudobno-rozprávkové predstavenie "Vianoce na dedine". Pani Vločka nám rozprávala svoje príhody z detstva o tom, ako sa slávili Vianoce kedysi. Rozprávanie bolo plné tradícií a nesmeli chýbať vianočné ... čítať ďalej

Vianočná nádielka

   Udalosť    Materská škola   15. 12. 2014

Posledný týždeň v roku sa v triede Včielok aj Mravčekov konala Vianočná nádielka.Na slávnostne prestretom stole na deti čakali tradičné oblátky s medom, cesnak, orechy, alebo jabĺčko. Pochutnať si mohli aj na medovníčkoch a koláčikoch. Medzitým im pani učiteľky rozprávali o vianočných tradíciách a zvykoch a v pozadí zneli ... čítať ďalej

Pečenie medovníčkov

   Udalosť    Materská škola   12. 12. 2014

Tradičnou súčasťou osláv vianočných sviatkov v našej materskej škole je aj pečenie medovníčkov. Deti z prvej aj druhej triedy si za pomoci svojich pani učiteliek nasypali na dosku múku, rozvaľkali perníkové cesto a pomaličky, jeden po druhom, si vykrajovali malé medovníčky. Vytvorili krásne perníkové vločky, stromčeky a zvončeky. ... čítať ďalej

Mikuláš v MŠ

   Udalosť    Materská škola   5. 12. 2014

Ako každý rok, i teraz sme v MŠ spoločne oslávili slávnosť svätého Mikuláša malou mikulášskou nádielkou.Deti z triedy Včielok a Mravčekov sa spoločne zišli a s nadšením čakali na Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjelov, čertov  a svojich pomocníkov. V triede zazneli  mnohé známe mikulášske pesničky a básničky ... čítať ďalej

Vianočné trhy

   Udalosť    Materská škola   2. 12. 2014

Ako každú zimu, i v tento predvianočný čas sa deti z oboch tried MŠ spolu s ich pani učiteľkami vybrali navštíviť Bratislavské vianočné trhy na Hlavnom námestí.Spoločne si prezerali stánky plné zaujímavých predmetov vyrobených z dreva, kovu, keramiky aj z látok. Slinky sa im zbiehali pri pohľade na rôzne pochutinky, ako napríklad ... čítať ďalej

Návšteva Slovenskej národnej galérie

   Udalosť    Materská škola   11. 11. 2014

V piatok 7.11.2014 navštívili deti z triedy Mravčekov Slovenskú národnú galériu.Boli na tvorivom čítaní bájok. Hľadaním skrytých významov a zvierat v príbehoch aj na umeleckých dielach odhalili, ako sa (ne) menili ľudské charaktery od gotiky až po dnes. Program deťom priblížil radosť z čítania. Na záver si vytvorili pekné ... čítať ďalej

Šarkaniáda v materskej škole

   Udalosť    Materská škola   16. 10. 2014

Šarkaniáda sa stala v našej MŠ výtvarnou tradíciou.Na jeseň deti vyrábajú šarkany. Strihajú, lepia, maľujú a kreslia. Vyvrcholením je posledný deň. Každá trieda svojmu šarkanovi nalepí chvost z opadaných listov a deti sa tešia, keď počasie praje a fúka vetrík... ... čítať ďalej

Pin It on Pinterest