V dňoch 26. a 27.5.2008 sa 13 našich učiteľov zúčastnilo na projekte Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách (FIT učiteľa).

Školenie sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách v priestoroch našej počítačovej učebne a bolo zamerané na inováciu vyučovania s podporou informačných a komunikačných technológií.

Všetci zúčastnení mali možnosť získať alebo zdokonaliť svoje počítačové zručnosti a ich využitie v školskej praxi.

Share This