Všetko sa to začalo koncoročným výletom vtedajšej 7. B triedy Základnej školy Palisády, Škarniclova ulica na Železnú studničku. Vtedy sme objavili krásu tejto časti Bratislavského lesoparku.

Asi v tom čase sme zachytili v tlači správy o tom, že v blízkosti sanatória na Železnej studničke sa uvažuje o výstavbe niekoľkých domov. Protesty ochranárov a dôsledky takéhoto počínania nás nenechali ľahostajnými.

V novom školskom roku vypísalo Bratislavské regionálne združenie súťaž „Po prameňoch Vydrice“. Zámer súťaže nás oslovil a dali sme sa do práce už ako ôsmaci.

Rozhodli sme sa zorganizovať malú školskú vedeckú konferenciu na túto tému. V skupinách sme si pripravili referáty na témy podľa záujmu:

  • prírodných zvláštnostiach tohto územia
  • chránených rastlinách a živočíchoch
  • význame lesa pre naše mesto
  • histórii bratislavských mlynov, najmä Klepáča
  • dôsledkoch nevhodného zasahovania človeka do tejto lokality

 

Konferenciu, ktorá sa konala v našej multimediálnej učebni, spestrili vlastné fotografie a iný dokumentačný materiál sprístupnený pomocou počítačovej techniky. Na konferencii bol prítomný aj pán Andrej Popovič, člen Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktorý nám povedal veľa zaujímavostí.

Na podporu zámeru vypísanej súťaže sme využili aj Deň otvorených dverí na Miestnom úrade Staré Mesto, kde sme odovzdali otvorený list s podpismi starostovi mestskej časti pánovi Petrovi Čiernikovi. Ten nás povzbudil v našom počínaní a poďakoval nám za občiansky postoj.

Príjemné prekvapenie nás čakalo na konci školského roka, keď nás navštívil člen ochranárskej skupiny VLK pán Peter Mikloš a oznámil nám, že sme súťaž vyhrali. Stali sme sa symbolickými majiteľmi stromu v jedľovo – bukovom lese v závere doliny Jarabinčík v Čergovskom pohorí.

Umocnením nášho snaženia bola aj odmena vo forme krásnej vychádzky po prameňoch Vydrice, ktorú sme zabsolvovali v týchto dňoch „babieho leta“. Sprevádzal nás pán Peter Mikloš z ochranárskej skupiny VLK a pán Martin Valentovič z BROZ, ktorí nám cestou porozprávali zaujímavosti o prírodných zvláštnostiach tejto krásnej časti Bratislavy.

Ďakujeme im. Mnohí z nás sa aj prostredníctvom tejto súťaže pozerajú na prírodu z nového, správneho zorného uhla jej milovníka a obdivovateľa.

 

Alica Šimková

a 9.B trieda Základnej školy Dr. Milana

Share This