Počas troch dní, 5. – 8. 11. 2015, hostila bratislavská Incheba známu akciu pod názvom Bibliotéka 2015. Aj naša škola si prišla pozrieť aktivity, ktoré ponúkala.

Žiaci si vypočuli napríklad prednášku slovenského súčasného autora Romana Brata, ktorý sa venuje literatúre pre deti a mládež. Prezentoval svoju najnovšiu knihu Zlo nemá na kúzlo, vyzradil motív písania, priblížil svoje posolstvá v tomto príbehu a deti sa mali možnosť dozvedieť aj zaujímavosti, ktoré sprevádzali písanie literárneho diela. Tiež žiaci mali možnosť voľného rozchodu v priestoroch slovenských vydavateľstiev, a tak nahliadnuť do ponúkaných publikácií, príp. si zaujímavé knihy aj zakúpiť. Počas akcie sme mali príležitosť stretnúť mnohé slávne osobnosti literárneho sveta, napr. Barbaru Pribylincovú, Slávku Koleničovú, Pavla Hiraxa Baričáka, Janu Benkovú a iných.

OZNAČENIA
Share This