Naši šiestaci sa zúčastnili na súťaži Detský regulovčík. Súťaž organizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v areáli PKO.

Súťaživou formou si deti preverili svoje vedomosti z oblasti dopravnej a zdravotnej výchovy. Získané poznatky im v budúcnosti pomôžu riešiť rôzne dopravné situácie. Zo stretnutia s políciou si odniesli pozitívne zážitky, oboznámili sa s ich prácou, vyskúšali si reálne situácie v premávke, dokonca sa previezli na policajných autách.

Šiestaci odchádzali z podujatia plní dojmov.

Share This