Vyhodnotenie 17. ročníka súťaže Hodžov novinový článok

V roku 2024 vyhlásila Základná škola s materskou školou Milana Hodžu už 17. ročník literárnej súťaže Hodžov novinový článok. Naša škola súťaž vyhlasuje v spolupráci s Vydavateľstvom SAV – VEDA pri príležitosti Dní Milana Hodžu.

Témou 17. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl bola tento rok myšlienka slovenskej vedkyne, botaničky, Izabely Textorisovej: „„Náš ľud vôbec nedôveruje takej práci, ktorá je bez viditeľného úžitku. Nejde mu do hlavy, že by sa niekto z vlastnej pasie driapal po horách a skalinách, dral podošvy, podaromnici strácal čas, a nikto mu za to nezaplatil… Mne botanika bola opravdivá scientia amabilis, niečo moje najprivátnejšie a najintímnejšie, moja potecha a útočište, tichý ostrovček v príboji nepríjemností života. A keby som mala odznova začať svoj život, zas by som volila tú istú cestu. Zas by som dala prednosť botanike pred všetkými inými radosťami sveta…“

“ Myšlienka Izabely Textorisovej priviedla vyhlasovateľa k  téme: „Ako môže človek nájsť zmysel v každodennej drobnej práci a ísť si za svojím cieľom.“

Téma vzbudila záujem a do súťaže bolo prihlásených 7 desiatok autorských prác, z toho viaceré z cudziny. Porota vyjadrila spokojnosť s úrovňou zaslaných diel, v ktorých rezonovala najmä téma „malých krokov“.

Naše poďakovanie patrí učiteľom, ktorí žiakom v regiónoch Slovenska (i v zahraničí) sprostredkovali vyhlásenú súťaž a pomohli žiakom uchopiť tému. Pevne veríme, že nám ostanete so svojimi žiakmi verní aj v ďalších pripravovaných ročníkoch.

Slávnostné odovzdanie diplomov, zborníkov a vecných darov plánujeme uskutočniť v 2. polovici septembra 2024 v Pálffyho paláci v Bratislave. Presný termín bude učiteľom umiestnených žiakov zaslaný prostredníctvom emailu a oznámený na stránke našej školy (zsmh.sk).

 

  1. miesto – Patrik Blaško, ZŠ s MŠ Školská, Poproč
  2. miesto – Jozef Lalík, ZŠ s MŠ Terézie Vansovej, Zvolenská Slatina
  3. miesto – Natália Adamčíková, ZŠ Bernolákova ul., Vranov nad Topľou

 

Zlaté pásmo:

Veronika Tirpáková – ZŠ Bernolákova ul., Vranov nad Topľou

Alica Klučárová – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Hugo Zavadský – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Sofia Kardošová – ZŠ Adyho, Štúrovo

Strieborné pásmo:

Sofia Evinicová – Stredná zdravotnícka škola, Lichardova ul., Skalica

Olívia Györiová – ZŠ Bernolákova ul., Vranov nad Topľou

Simona Zajacová – Gymnázium Hlinská ul., Žilina

Karolína Rendeková – ZŠ s MŠ Školská ul., Turčianske Teplice

Michaela Žilinská – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Bronzové pásmo:

Bianka Bartakovicsová – ZŠ s MŠ Školská ul., Poproč

Sarah Horňáková – Gymnázium Alejová ul., Košice

Sára Gašparová – SOŠ obchodu a služieb, 17.novembra, Čadca

Lukáš Tarčík – ZŠ K. Brúderovej, Bratislava

Hana Očvárová – Základná škola, Staničná ul., Košice

Veronika Novosadová – Gymnázium A. Bernoláka, Senec

Natália Bohóová – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Katarína Garberová – Súkromné konzervatórium, M. Benku, Prešov

Marek Meliš – ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

Karolína Kalinay – Súkromná SOŠ, 29.augusta, Poprad

Nina Borovská – ZŠ s MŠ Školská ul., Poproč

Beáta Plešová – Základná škola s materskou školou, Vrbovce

Čestné uznanie:

Emanuela Feldyová – Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

Vasil Vrška – Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

Mária Grbićová – Základná škola hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova, Srbsko

Marianna Rosul – Užhorodské lýceum, Užhorod, Ukrajina

Nana Bulajeva – Užhorodské lýceum, Užhorod, Ukrajina

Daria Savula – Užhorodské lýceum, Užhorod, Ukrajina

 

 

 

 

OZNAČENIA
Share This