V rámci medzinárodného projektu študentskej organizácie AIESEC s názvom EDUCATE SLOVAKIA, ktorý zastrešovali študenti Univerzity Komenského, sme od 14.-18.1.2013 v našej škole mali možnosť privítať 4 po anglicky hovoriacich zahraničných študentov zo 4 rôznych krajín, ktorí strávili 5 dní s našimi žiakmi.

Žiaci 5. – 9. ročníka boli rozdelení na skupiny tak, aby všetci mali so zahraničnými hosťami 9-10 vyučovacích hodín.  Každý žiak 2. stupňa sa dozvedel formou prezentácie, diskusie a konverzácie zaujímavé informácie o Ukrajine, Taiwane, Indonézii a Brazílii, za ktorými nasledovali rôzne aktivity a workshopy. Žiaci zas oboznámili Kaťu, Ummu, Chrisa a Lucasa  s našou krajinou a kultúrou. Cieľom projektu bolo rozvíjať u žiakov kultúrnu senzitivitu, spestriť výučbu, rozšíriť znalosti a kultúrne obzory. Keďže všetky činnosti prebiehali v anglickom jazyku, každý žiak mal možnosť v praxi si preveriť svoje jazykové spôsobilosti.

Share This