Dňa 1.12. sa žiaci 6.B zúčastnili projektu ministerstva kultúry Harmónia farieb- čínske odevy. Projekt sa konal na Bratislavskom hrade a žiaci sa hravým spôsobom oboznámili so základnými farbami Číny a ich symbolikou. Na záver vytvorili v skupinách svoje vlastné čínske šatky, pri ktorých využili novonadobudnuté vedomosti o symbolike Číny. Žiaci boli pri plnení úloh veľmi kreatívni.

Share This