Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017

V utorok 20. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied SAV a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou Milana Hodžu. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska a zo Srbska so svojimi rodičmi, pedagógmi a pozvaní hostia.

Prítomným sa prihovoril pán Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied, predseda organizačného výboru Hodžových dní, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu prehovorila v mene organizátorov súťaže a pán Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva Veda, urobil krátke vyhodnotenie ako predseda poroty. Slová pána Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu, emeritného profesora biológie na Washingtonskej univerzite v Seattli, ktoré nám poslal z USA, prečítala pani Jela Bučková v mene rodiny Milana Hodžu. Kultúrny program pripravili žiaci ZŠ s MŠ Milana Hodžu z úryvkov ocenených prác, na husliach zahrala ôsmačka Kristínka Blahová, vypočuli sme si nádherné zborové spevácke vystúpenie žiakov 3. ročníka so sólistami Davidom Paššom a Terezkou Katrincovou a s klavírnym sprievodom ôsmačky Natálie Gašparovskej, báseň Pecko sprostáčik v podaní ôsmačky Tatiany Plaveckej, folklórne tanečné vystúpenie štvrtákov Huga Halu a Olivera Drienskeho, ktorí sú zároveň členmi folklórneho súboru Prvosienka a ich kamarátov s gajdovým sólom a s pôsobivým speváckym vystúpením so sprievodom flauty. Báseň Diagnóza lenivec nám zarecitoval tretiak Marek Choma. Prácu, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v zlatom pásme, predniesol absolvent herectva na Divadelnej fakulte VŠMÚ Marek Koleno. Na záver sa prítomným prihovoril starosta MČ Staré Mesto Radoslav Števčík.

Veľmi si ceníme osobnú účasť ocenených mladých autorov, ich rodičov a učiteľov z celého Slovenska na tomto príjemnom podujatí.

Ako zostať sám sebou – zachovať korene.

Motto:

„Piesne, tance a hudba našich dedov nevznikali nikdy na objednávku, ale vychádzalo im to spontánne priamo z duše… mali by sme si uvedomiť, akým veľkým bohatstvom pre náš národ je naša folklórna tradícia. Je to zdravý základ našej bohatej kultúry. Mali by sme si ju chrániť, strážiť, rozvíjať ju ako živý poklad, ktorý nám tu zanechali naši praotcovia. Tak, ako to robia všetky kultúrne národy… nadväzujú na to, čo už dobré dosiahli, stavajú jednu vrstvu na druhú, kladú tehlu k tehle, berú život ako stavbu. Ale my máme po každom zvrate priam vnútorné nutkanie všetko zbúrať. Je naozaj vyčerpávajúce, ak jedna generácia niečo dobré vytvorila a vybudovala a chce nezištne nasledujúcej generácii odovzdať svoju skúsenosť – a tá takúto nezištnosť skrátka odmietne. Je to demoralizujúce a pôsobí to na spoločnosť rozkladne. Takéto správanie považujem za vnútorné slovenské barbarstvo. Nemôžeme si predsa stále pod sebou píliť konáre, na ktorých sedíme… Ja by som bol rád, keby sme sa dáko vedeli zorientovať, že čo je dobré a čo nie, aj z toho nášho, ale aj z toho, čo zvonku chodí. A aby sme zostali tým, čím sme, kde máme korene.“

Profesor Štefan Nosáľ, choreograf, tanečník, režisér, pedagóg a zakladateľ umeleckého súboru Lúčnica

 

Zoznam ocenených prác zo súťaže Hodžov novinový článok 2017

MIMORIADNE CENY

Cena riaditeľa Ústavu politických vied SAV:

 • Motošická Kristína ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

Cena starostu obce Sučany:

 • Húska Samuel ZŠ SNP, Partizánska 13, Sučany

ZLATÉ PÁSMO

 1. miesto Jurčo Patrik Gymnázium Topoľčany, Jacovce
 2. miesto Melcherová Katarína ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
 3. miesto Tomková Antónia ZŠ Bernolákova ul. 1061

Ďalší umiestnení v zlatom pásme:

 • Čulák Martin SKŠ – ZŠ Sv. Svorada a Benedikta, Nitra
 • Hochelová Zuna Gymnázium Grosslingová, Bratislava
 • Kolcunová Soňa Gymnázium Vranov nad Topľou
 • Svetlík Darko ZŠ mladých pokolení Kovačica, Srbsko
 • Veselovská Simona ZŠ Turie

STRIEBORNÉ PÁSMO

 • Cvrkalová Anna ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
 • Doláková Ema SKŠ – ZŠ Sv. Svorada a Benedikta, Nitra
 • Gáliková Mariena ZŠ mladých pokolení Kovačica, Srbsko
 • Horňáček Roman ZŠ Černyševského 8, Bratislava
 • Chalupová Valentína Základná škola mladých pokolení Kovačica, Srbsko
 • Kopaničáková Karolína ZŠ Francisciho 11, Levoča
 • Kušniráková Katarína Spojená ZŠ Štúrova, Spišská Stará Ves
 • Melichová Martina Gymnázium Detva
 • Valaštíková Dominika Súkromné bilingválne gymnázium, Ružomberok
 • Vančo Teodor ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava

BRONZOVÉ PÁSMO

 • Droják Michal ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava
 • Gogová Laura Nicol Gymnázium Topoľčany
 • Grígerová Nikola ZŠ s MŠ, Školská ul., Turčianske Teplice
 • Horňáková Sophia Gymnázium Alejová, Košice
 • Karelová Viktória Spojená škola Tilgnerova, Karlova Ves Bratislava
 • Leoca Daniela Lýceum J. G. Tajovského, Nadlac, Rumunsko
 • Martišková Magdaléna Gymnázium Topoľčany
 • Šašová Kristína ZŠ Mierová, Želiezovce
 • Špinerová Lívia Gymnázium Hubeného, Bratislava
 • Vidiečan Ľuboš Gymnázium Detva

ČESTNÉ UZNANIA

 • Čajan Marián Lýceum J. G. Tajovského, Nadlac, Rumunsko
 • Legíň Gregor ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko
 • Horváthová Annamária ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko
 • Králiková Klaudia-Rut ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec,
 • Srbsko Spišiaková Mariana ZŠ Ľudovíta Štúra, Modra

Výsledky zo všetkých ročníkov súťaže a celé zborníky ocenených prác sú dostupné na internete:

Do súťaže sme tento rok dostali 127 prác zo všetkých krajov Slovenska, z toho 8 prác z Rumunska a zo Srbska. 7 členov poroty malo ťažkú prácu vybrať pri pomerne vyrovnanej úrovni tie najlepšie. Do zborníka sme zaradili 30 prác, z toho 1 práca dostala Cenu garanta súťaže – riaditeľa ÚPV SAV, 1 práca Cenu starostu obce Sučany, rodiska Milana Hodžu, 8 prác bolo zaradených do zlatého pásma s určeným poradím na prvých troch miestach, 10 prác sa umiestnilo v striebornom pásme a 10 prác v bronzovom pásme. Porota udelila aj 5 čestných uznaní. Téma Ako zostať sám sebou, zachovať korene bola deťom blízka. Najdôležitejšie a najcennejšie zostáva jej autentické uchopenie cez vlastné prežívanie a videnie sveta. Deti písali o tradíciách v širšom kontexte, o Slovensku, nádherne písali o svojich pocitoch pri aktívnom zdieľaní folklóru, ale neboli to len práce o folklóre. Autori písali o vlastnej rodine, o tradičných zvykoch, o starých rodičoch, o úcte a pestovaní vzácnych rodinných väzieb. Pri čítaní prác sme sa dozvedeli aj veľa zaujímavých informácií. V prácach bolo veľa lásky, vzácnych postrehov a myšlienok, ale aj kritického myslenia. Všetky nemohli byť ocenené. Ale každá z nich si zaslúži zvláštne ocenenie od svojho učiteľa. Ďakujem všetkým skvelým učiteľom na Slovensku aj u našich krajanov v zahraničí, že sa s deťmi téme venovali. Aj vďaka nim sme sa dočítali, akých úžasných žiakov a študentov máme, ako zmysluplne trávia čas, koľko lásky majú v sebe a v akých podnetných rodinách žijú. Verím, že aj z týchto mladých autorov budú vďaka láskyplnému a činorodému prostrediu, v ktorom žijú, osobnosti, ktoré si osvoja tradičné hodnoty a mravné normy a budú ich schopní odovzdávať ďalej.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

OZNAČENIA
Share This