Povinne zverejňované informácie

   Iné    Nezaradené   17. 1. 2022

Spôsob zriadenia základnej školy ZŠ s MŠ bola zriadená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

  19. jun 2018    Udalosť    Nezaradené   19. 6. 2018

V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné ... čítať ďalej

Hvezdáreň v Hurbanove

  27. oct 2017    Udalosť    Nezaradené   27. 10. 2017

Naši štvrtáci si spríjemnili upršaný deň návštevou  jedného z prvých observatórií v Európe. Očakávania boli veľké, keďže planetárium prešlo v nedávnej minulosti  rozsiahlou rekonštrukciou a digitalizáciou. Žiaci si vo vynovených priestoroch prezreli oblohu, súhvezdia, planéty slnečnej sústavy a vesmírnych ... čítať ďalej

Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2017

  20. jul 2017    Úspechy    Nezaradené   20. 7. 2017

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017 V utorok 20. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2017. Súťaž ... čítať ďalej

Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   12. 12. 2016

Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku sa uskutočnilo v posledný predvianočný týždeň. Žiaci súťažili v 3 kategóriách.Výsledky: 1. miesto v kategórii 1A - Sofia Anna Šebestová, 1. miesto v  kategórii 1 B -  Alona Rubanová, 1. miesto v kategórii  1 C - Hadrien De Jaegher. Víťazi postupujú do krajského kola, ktoré ... čítať ďalej

Exkurzia v rakúskom pohraničí

   Udalosť    Nezaradené   6. 12. 2016

Žiaci z I.B a II.A triedy oslávili Mikuláša na exkurzii v rakúskom pohraničí. Dozvedeli sa veľa nového a ochutnali cukrovinky v miestnej čokoládovni.Prvú zastávku si urobili v dedinke Prellenkirchen, kde si zvnútra pozreli veternú turbínu v poli a z pútavého výkladu pána sprievodcu sa dozvedeli o výrobe veternej energie. V mestečku ... čítať ďalej

Anton Lauček – Debata so spisovateľom

  21. nov 2016, 10:06 am    Udalosť    Nezaradené   21. 11. 2016

Našu školu dnes navštívil spisovateľ Anton Lauček, ktorý k nám prišiel až z Ružomberka, aby nám predstavil svoju najnovšiu knižku Iba tak VII. Spisovateľ Anton Lauček 21.11. 2016 Našu školu dnes navštívil spisovateľ Anton Lauček, ktorý k nám prišiel až z Ružomberka, aby nám predstavil svoju najnovšiu knižku ... čítať ďalej

Zodpovedne.sk

  21. oct 2016, 12:21 pm    Udalosť    Nezaradené   21. 10. 2016

V tomto školskom roku sme v rámci dopravnej výchovy zapojili triedy tretieho ročníka do programu Zodpovedne.sk. Cieľom tohto programu je propagácia bezpečného používania internetu, mobilných telefónov a nových technológií. Ako súčasť uvedeného projektu vznikol seriál OVCE.sk, ktorý žiakom odprezentovala pani policajtka. Našim ... čítať ďalej

Projekt Detská atletika – cesta ku zdraviu

  17. oct 2016, 2:10 pm    Udalosť    Nezaradené   17. 10. 2016

Slovenský atletický zväz prišiel s projektom Detská atletika. Jeho hlavným cieľom je ponúknuť rodičom a ich deťom voľno-časovú aktivitu v podobe pravidelných atletických krúžkov a tým priviesť deti k pravidelnému a zdravému pohybu. Do projektu sa mohla zapojiť každá škola, organizácia alebo inštitúcia zaoberajúca sa ... čítať ďalej

Upozornenie

   Oznamy    Nezaradené   12. 10. 2016

MV SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave a Krajský dopravný inšpektorát upozorňujú, že v súvislosti so štátnym pohrebom bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča vo štvrtok 13. 10. v čase od 7.00 do 14:00 dôjde na Palisádach k zmene organizácie dopravy, ktorá bude upravená prenosným dopravným ... čítať ďalej

Domáce zvieratá – prednáška v CVČ

  11. oct 2016, 8:30 am    Udalosť    Nezaradené   11. 10. 2016

Žiaci z II.A navštívili Centrum voľného času na Štefánikovej ulici. Prišli sme tam na prednášku o domácich zvieratkách. Keďže sme deti bratislavské, pani Agi Knézlová sa vo svojej prednáške zamerala na zvieratká, ktoré môžeme chovať a chováme v našich panelových bytoch. Rozprávala nám o tom, ako a kedy sa z vlka stal ... čítať ďalej

Október – mesiac úcty k starším 2016

  4. oct 2016, 10:00 am    Udalosť    Nezaradené   4. 10. 2016

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v októbri vzdávame úctu našim starkým. Úcta k nim by mala byť samozrejmosťou či už v rodine alebo na pracovisku. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môžu obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Naši žiaci boli pozdraviť starkých pri príležitosti ... čítať ďalej

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

   Udalosť    Nezaradené   26. 9. 2016

Aj tento rok sme sa zúčastnili na podujatí venovanom európskym jazykom.Stretnutie jazykových nadšencov sa aj tento rok konalo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o rečiach bežných, no i o takých, s ktorými sa nestretávajú často, keďže Európska únia má 24 oficiálnych úradných jazykov. Podujatie ... čítať ďalej

Naša škola v rebríčku INEKO za 4 školské roky

   Oznamy    Nezaradené   6. 9. 2016

INEKO uverejňuje každý rok rebríček hodnotenia škôl na Slovensku. HODNOTENIE ŠKOLY (ZAHŔŇA VÝSLEDKY ZA ŠK. ROKY 2012/13 - 2015/16) V Bratislavskom kraji sme medzi všetkými hodnotenými základnými školami obsadili tretie miesto, medzi hodnotenými štátnymi školami v Bratislavskom kraji sme boli prví. V rámci celého Slovenska ... čítať ďalej

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015/2016

   Úspechy    Nezaradené   1. 9. 2016

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015/2016Olympiáda v anglickom jazyku Lukáš Varga – 5. miesto v okresnom kole v kategórii 1A Marek Pecháň – 8. miesto v okresnom kole v kategórii 1B   Olympiáda v nemeckom jazyku Peter Belanský – 1. miesto v okresnom v kategórii 1A a 4. miesto v krajskom kole Ján Belanský ... čítať ďalej

Exkurzia v Modre

  23. jun 2016, 8:00 am    Udalosť    Nezaradené   23. 6. 2016

IV.A bola na exkurzii v Modre. Navštívili Múzeum Ľ. Štúra a Múzeum slovenskej keramickej plastiky, kde sa oboznámili s národnou históriou a ľudovoumeleckými tradíciami. Žiakov sprevádzala dcéra Ignáca Bizmayera pani Monika Bezáková, ktorého diela sú vystavené v múzeu. ... čítať ďalej

Školské foto 2016

  22. jun 2016, 5:41 am    Udalosť    Nezaradené   22. 6. 2016

V prípade, že by si chcel niekto doobjednat fotografie, stačí ak mi napíšete na email harum@zsmh.sk kód fotky (napríklad zsmh-foto-117A9548) prípadne ak by išlo o spoločnú triednu fotografiu - stačí len trieda. Najneskôr do konca týždňa. Fotky sa nachádzajú v plnej kvalite aj na disku x:FOTKY2015-2016Koncorocne fotky. ... čítať ďalej

Futbalový zápas žiaci proti učiteľom

   Udalosť    Nezaradené   17. 6. 2016

V júnové popoludnie si naši žiaci a učitelia zmerali sily vo futbale, v už druhom zápase vzájomnom zápase v tomto roku.Zvíťazili učitelia výsledkom 16:12. Za učiteľov nastúpili: p.uč. Valent, p.uč. Šimkanin, p.uč. Gerba, p. uč. Ferko, p. uč. Antonio Guerra, p. školník P. Miklóši. ... čítať ďalej

Opera Nápoj lásky v Hudobnom centre

  17. jun 2016, 9:00 am    Udalosť    Nezaradené   17. 6. 2016

Žiaci I.A a II.A navštívili v piatok Hudobné centrum v Bratislave, aby si pozreli netradičné spracovanie opery Nápoj lásky. Je to komická opera Gaetana Donizettiho, ktorá je uvádzaná v operných domoch už viac ako 180 rokov. Tvorcovia projektu ju spracovali tak, aby bola zrozumiteľná detskému divákovi, texty preložili do slovenčiny. Deti ... čítať ďalej

Máj 2016 v MŠ

  16. jun 2016, 1:28 pm    Udalosť    Nezaradené   16. 6. 2016

Aj v máji bolo v našej MŠ veselo. Mali sme dve návštevy, ale boli sme i na vychádzke v meste. Prvou návštevou v materskej škole bola obľúbená teta z DAPHNE, ktorá deťom vysvetlila kolobeh vody v prírode a ukázala im ho názorne na maketách. Najdôležitejšou úlohou pre deti v máji bolo pripraviť kultúrny program pre ... čítať ďalej

Výlet I.A a II.A na zámku Schloss Hof

  10. jun 2016, 8:00 am    Udalosť    Nezaradené   10. 6. 2016

Zámok Schloss Hof je vidieckym sídlom princa Eugena na Moravskom poli. Deti z I.A a z II.A sa tam vybrali na školský výlet. Prešli sme k nemu pešo z Devínskej Novej Vsi, kam sme sa priviezli autobusom MHD, Cyklomostom slobody. Prezreli sme si krásny zámok s jeho barokovými záhradami. Počas prehliadky sme sa dozvedeli veľa o panovníčke ... čítať ďalej

Čitateľský maratón 2016

  2. jun 2016, 9:00 am    Udalosť    Nezaradené   2. 6. 2016

Žiaci IV.A sa zapojili do čitateľského maratónu. Čitateľský maratón sa konal 2. júna 2016. Deti na celom Slovensku sa pokúsili prekonať rekord v počte čítajúcich detí. Sme zvedaví, či sa to aj našim pričinením podarilo. ... čítať ďalej

MDD 2016 – BURZA

   Udalosť    Nezaradené   1. 6. 2016

Keď nás spája ušľachtilý cieľ, dokážeme spoločne veľké veci.Už niekoľko rokov naši prvostupniari oslavujú svoj detský sviatok tak, že myslia na kamarátov. Aj tento rok sme pripravili burzu, ktorej výťažok darujeme chorým detičkám. Nemôžu byť doma so svojimi rodinami, pretože sa liečia v nemocnici. Chceme im spríjemniť ... čítať ďalej

Slávnostné oceňovanie našich žiakov

  31. may 2016, 9:00 am    Úspechy    Nezaradené   31. 5. 2016

Dňa 31. mája sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné oceňovanie žiakov, ktorí sa umiestnili v obvodných kolách predmetových olympiád, postupových a športových súťaží. Slávnostné odovzdávanie diplomov organizovalo Centrum voľného času, Bratislava - Staré Mesto v spolupráci s Magistrátom hlavného ... čítať ďalej

Výlet I.B a I.C

  27. may 2016, 8:00 am    Udalosť    Nezaradené   27. 5. 2016

Na prvý školský výlet sa naši prváčikovia veľmi tešili. V Kráľovej pri Senci žiaci navštívili včelársky skanzen, kde obdivovali unikátne zbierky ľudových úľov najrôznejších tvarov a veľkostí. Získali zaujímavé informácie o živote včiel a výrobe medu. V Kostolnej pri Dunaji sa nachádza Oáza sibírskych tigrov, ktorú ... čítať ďalej

Farebný týždeň zdravia na I. stupni ZŠ

   Udalosť    Nezaradené   23. 5. 2016

Týždeň od 16. do 20. mája bol na I. stupni našej ZŠ Farebným týždňom zdravia.Už po niekoľkýkrát ho vyhlásil školský parlament. Každý deň sa všetci žiaci aj pani učiteľky obliekali do šiat inej farby. V triedach sme sa rozprávali o význame zdravého stravovania a nosili sme si chutné desiate. Ovocie a zeleninku sme sa snažili ... čítať ďalej