Dňa 3. 02. 2016 sa konalo krajské kolo Technickej olympiády.
Zúčastnil sa na ňom aj náš žiak JAKUB SIVÁČEK zo 7. A triedy, ktorý ako víťaz obvodného kola v kategórii B reprezentoval obvod Bratislava 1.

Jakub podal vynikajúci výkon v teoretickej časti súťaže, kde sa mu podarilo získať 45 bodov z možných 50.

praktickej časti súťažiaci vyrábali výrobok z dreva podľa zadaného technického nákresu v časovom limite 100 minút. V tejto časti súťaže získal Jakub  po vyhodnotení kvality opracovania, dodržania rozmerov a estetickej úrovne výrobku cenných 39 bodov z možných 50.

Po sčítaní čiastkových bodov z teoretickej a praktickej časti súťaže sa ziskom 84 bodov Jakub Siváček umiestnil na konečnom 2 .mieste.

K tomuto vynikajúcemu umiestneniu Jakubovi blahoželáme a ďakujeme za vzornú  reprezentáciu školy.

Share This