V stredu 09.05.2012 sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže JUST LIKE ME, ktorá je zameraná na tvorivé písanie v anglickom jazyku. Žiačky zo 6.A triedy, Simona Masná (1. miesto, kategória próza) a Alexandra Trandžíková (3. miesto, kategória próza), sa zúčastnili na ceremónii v ZŠ Narnia v Petržalke.

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov, moderované v anglickom jazyku, bolo rozdelené na niekoľko častí. Ocenení si vypočuli krátku prezentáciu o dobrovoľníctve v Keni. Neskôr nasledoval workshop, kde si žiaci mohli rozvinúť svoje zručnosti v tvorivom písaní. Na záver sa konalo samotné udeľovanie cien v jednotlivých kategóriách. Všetci žiaci boli odmenení anglickými knihami a publikáciou, v ktorej sa nachádza ich práca.
Simonke a Saške gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

Share This