Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach v školskom roku 2010/2011

Názov súťaže

Umiestnenie

Obvodné kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

Matematická olympiáda

Kategória Z5

riešitelia

Martin Spurný, Samuel Hrbáček ,Simona Masná

Kategória Z6, Z7, Z8

riešitelia

Martina Ivančíková, Benjamín Morvay, Michaela Belišová

Kategória Z9

1. miesto

Michal Šturc

12. miesto

Michal Šturc

Fyzikálna olympiáda

 

Kategória

3. miesto

Michal Šturc

6. miesto

Martin Zubčák

úspešní riešitelia

Michal Šturc

Martin Zubčák

Chemická olympiáda

 

Kategória Dz

1. miesto

Martin Zubčák

2. miesto

Michal Šturc

4. miesto

Bruno Grznár

úspešní riešitelia

Daniel Krcho, Ivana Macková

3. miesto

Martin Zubčák

7. miesto

Michal Šturc

Biologická olympiáda

 

Kategória F

2. miesto

Kristina Gondová, Rebeka Lacinová, Júlia Michálková, Adam Kadlec, Tereza Šramatá

3. miesto

Filip Švorc, Dominika Rezeková, Ruben Lacina, Veronika Bodiová, Tomáš Walentín

Olympiáda v ruskom jazyku

Kategória A1

1. miesto

Peter Velčický

2. miesto

Zuzana Hlávková

3. miesto

Tomáš Malinovský

3. miesto

Peter Velčický

Kategória A2

1. miesto

Gabriela Kapušová

Geografická olympiáda

1. miesto

Martin Zubčák

4. miesto

Radoslav Brunovský

úspešní riešitelia

Michal Šturc

Martina Priehodová

Tereza Tvarošková

Pytagoriáda

 

Kategória P3

1. miesto

Martin Šinkovic

Kategória P4

7. miesto

Jakub Červenka

úspešná riešiteľka

Kristína Gondová

Kategória P5

úspešný riešiteľ

Tereza Anna Marušková

Kategória P6

úspešní riešitelia

Martina Priehodová

Erik Peter Žáčik

Samuel Zeman

Kategória P7

úspešní riešitelia

Peter Velčický

Richard Davidek

Olympiáda v anglickom jazyku

 

Kategória 1A

6. miesto

Zuzana Brhlová

Kategória 1C

1. miesto

Alexandra Jančová

1. miesto

Alexandra Jančová

5. miesto

Alexandra Jančová

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 

Kategória 1A

1. miesto

Dominika Letková

2. miesto

Zuzana Brhlová

3. miesto

Karolína Gendiarová

1. miesto

Dominika Letková

3. miesto

Dominika Letková

Kategória 1B

1. miesto

Barbora Lihanová

2. miesto

Daniel Koprda

3. miesto

Patrícia Chromiaková

Kategória 1C

1. miesto

Jakub De Jaegher

2. miesto

Alexandra Jančová

1. miesto

Jakub De Jaegher

2. miesto

Jakub De Jaegher

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Kategória 1B

4. miesto

Anton Hošek

Technická olympiáda

1. miesto

Samuel Zeman

2. miesto Ondrej Kľučka

3. miesto

David Bačík

1. miesto

Samuel Zeman

Hodžov novinový článok 2011

Zlaté pásmo

Ľuboš Janák

Strieborné pásmo

Alexandra Sladovníková

Bronzové pásmo

Daniel Krcho

Matematický klokan

úspešní riešitelia

Samuel Hrbáček

Tereza Tvarošková

Matematický klokanko

úspešní riešitelia

Matej Šinkovic

Viola Vaneková

Maksík

1. miesto Lucia Liťková

Tomáš Knepp

Ján Krošlák

2. miesto

Dabniela Mozolová

Peter Buček

Rebeka Jirsáková

3.miesto

Erik Duffek

Michal Rogožník

Branislav Musala

Maks

Riešitelia

Flip Švorc

Richard Ivantyšin

Tereza Tvarošková

Martin Spurný

Samuel Hrbáček

Lucia Gunišová

Génius logicus

Ľudovít Adamčík

Jakub De Jaegher

Lucia Filová

Klára Karmanová

Sandra Karabelli

Zuzana Kučerová

Pikofyz

Sandra Karabelli

Pikomat

Sandra Karabelli

Slávik Slovenska

 

Kategória ll

2. miesto

Natália Sirotová

Európa v škole

1. miesto Erik Duffek

2. miesto III.B

3. miesto II.A

Prečo mám rád slovenčinu

čestné uznanie

Alexandra Jančová

Hviezdoslavov Kubín

1. miesto

Tereza Tvarošková

3. miesto

Artur Keeble

Rozprávkové vretienko

1. miesto

Viktória Belayová

Príroda očami detí

1.miesto

Tomáš Walentín

Stolný tenis – dievčatá

4. miesto

Kristína Michelová

Michaela Belišová

Linda Janíková

Stolný tenis – chlapci

3. miesto

Martin Goča

Daniel Beutelhauser

Peter Velčický

Basketbal – chlapci

2. miesto

Daniel Koprda

Dominik Havel

Dominik Skalička

Mário Tekely

Filip Šamo

Školské hry ZSE

3. miesto

Barbora Lihanová

Barbora Mokošová

Nicole Petrášová

Alexandra Jančová

Daniel Koprda

Boris Ilavský

Michal Janák

Jakub Berta

Beh na 800 m

1. miesto

Klára Karmanová

2. miesto

Laura Jančová

3. miesto

Klára Karmanová

Beh na 60 m

3. miesto

Michal Janák

Beh na 1000m

3. miesto

František Lamoot

i-BOBOR

úspešní riešitelia

Peter Velčický

Michal Šturc

Mladý zdravotník I. stupňa

3. miesto

Tatiana Plavecká

Karolína Zikmundová

Vanesa Szabová

Simona Lehoczká

Hilda Krupková

Dunajský majster umenia 2011

9.- 17. miesto

Kolektív VII.A

Maľovanie s ENVIDOMOM

3. miesto

Kolektív 7.B

Kinderiáda

3. miesto

Natália Gašparovská

2. miesto

Juraj Hraško

3. miesto

Ema Dobišová

Florball

3. miesto

Jakub De Jaegher

Michal Janák

Jakub Berta

Boris Ilavský

František Lamoot

Ľudovít Adamčík

Samuel Gonos

OZNAČENIA
Share This