Dňa 12.5.2008 žiaci 7., 8., a 9. ročníka navštívili Európske informačné centrum.

Pripomenuli si tak Deň Európy a zapojili sa do projektu Európska jar, oboznámili sa s činnosťou EIC, spoznali históriu Európskej únie a jej inštitúcií. Naši žiaci absolvovali aj vedomostný kvíz, v ktorom preukázali bohaté vedomosti o EÚ. Najúspešnejší tím získal ako odmenu pekné vecné ceny. Na záver podujatia si zúčastnení pozreli výstavu žiackych výtvarných prác na tému Ako vnímajú deti Európsku úniu. Pracovníci Európskeho informačného centra pochválili našich žiakov za slušné správanie a reprezentáciu našej školy.

Share This