Žiaci 5., 6. a 7. ročníka, ktorí v našej škole navštevujú environmentálny krúžok, sa 15.11.2012 zúčastnili na unikátnej výstave The Human Body, ktorá obišla celý svet. Detailnú cestu po ľudskom tele cez kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského organizmu mohli žiaci vidieť na vlastné oči.

Exponáty výstavy boli v rôznych pozíciách, aby ľuďom priblížili, čo sa deje v ich tele pri pohybe, športe i odpočinku. Revolučná metóda polymérovej konzervácie, tzv. plastinácie, pri ktorej je tekutina v ľudskom tkanive nahradená silikónom, je tímom odborníkov neustále zdokonaľovaná, exponáty sú preto ešte detailnejšie a názornejšie.
Žiaci mali možnosť nielen detailne sa zoznámiť s ľudským telom, ale aj s jeho funkčnými mechanizmami a pochopiť jeho zraniteľnosť.
Poslaním výstavy The Human Body je nadchnúť, informovať a poučiť návštevníkov o kráse a funkčnosti ľudského tela. Toto poslanie výstava splnila, pretože to, čo sa žiaci naučili, následne využili na vyučovacích hodinách. Výstavu navštívili žiaci z V.B, VI.B, VII.A, VII.B.

Share This