Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia o detských právach, informácie o Linke detskej istoty a podpora globálneho rozvojového vzdelávania (chudoba, voda, HIV/AIDS, detská práca a pod.). Do projektu Junior Ambasádor sa zapájajú aj dobrovoľníci zo zahraničia, ktorí žijú na Slovensku, čím program získal aj multikultúrny rozmer.

 

S našou školou spolupracuje slečna Tomoe Komatsu z Japonska, ktorá už absolvovala stretnutie s našimi ôsmakmi a siedmakmi. Jej aktivity sa veľmi osvedčili, preto sa na programe zúčastnili aj šiestaci. Uvádzame názor našej žiačky Emy Dobišovej: ,,Z návštevy slečny Tomoe som bola nadšená. Robili sme s ňou rôzne aktivity, no najviac ma zaujalo písanie našich mien po japonsky. Bolo zaujímavé pozorovať, ako písala na papier rôzne znaky, ktoré boli časťami nášho mena. Rozprávala nám aj o kultúre, histórii a tradíciách Japonska. Najviac ma prekvapilo, že slečna Tomoe je na Slovensku iba dva roky a veľmi dobre ovláda slovenský jazyk.“ Žiaci boli zo stretnutie opäť nadšení, veľmi sa im páčilo.

OZNAČENIA
Share This