Dňa 3.10. sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na odbornom seminári Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) na Lamačskej ceste.

Seminár bol organizovaný Ústavom politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Centrom vedecko-technických informácií SR.

V prednáškach sa žiaci dozvedeli o česko-slovenskej kultúrnej a politickej spolupráci v 19. a 20. storočí,  česko-slovenských légiách, zahraničnom a domácom odboji, ktorý vyústil do Martinskej deklarácie a vzniku spoločného štátu.

Share This