Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov našej školy sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V školskom kole Olympiády v ruskom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku sa zúčastnilo 16 žiakov. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

Ruský jazyk
V kategórii A1 1. miesto Tomáš Malinovský, 2. miesto Daniel Gonos,
V kategórii A2 1. miesto Daniel Šafář, 2. miesto Silvia Nemcová, 3. miesto Filip Nemček.

Francúzsky jazyk
V kategórii 1A 1. miesto Matej Šinkovic, 2. miesto Filip Švehlák, 3. miesto Terka Prieložná,
V kategórii 1B 1. miesto Karolína Gendiarová, 2. miesto Laura Jančová, 3. miesto Kristína Harvišová,
V kategórii 1C 1. miesto Juraj Bystriansky.
Žiaci umiestnení na prvých miestach postupujú do krajského kola, ktoré bude 19. a 20. 3. 2013 Držme im palce!

OZNAČENIA
Share This