Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Táto súťaž preveruje vedomosti a zručnosti žiakov 8. a 9. ročníka z nášho materinského jazyka.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. Prvá, teoretická, mala formu jazykového testu. Druhá časť sa zameriava na transformáciu textu z jedného literárneho žánru do druhého. Po absolvovaní obidvoch častí súťaže a následnom zrátaní bodov sa víťazkou školského kola a postupujúcou do obvodného kola súťaže stala deviatačka Barbora Gáspárová. Na druhom mieste sa umiestnila ôsmačka Martina Priehodová a bronzovú priečku obsadila Vanesa Šmahovská.

OZNAČENIA
Share This