Dňa 21. 6. sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov zo staromestských škôl, na ktoré sme nominovali 2 žiačky. V mene starostu MČ Staré Mesto oceňovala žiakov zástupkyňa starostu pani Jana Španková.

Meno a priezviskoMonika Spurná

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Monika je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, slušná a dôsledná v plnení svojich povinností. Dlhodobo dosahuje výborný prospech. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Každú voľnú chvíľu venuje čítaniu kníh. Jej veľkou záľubou je aj chémia. Reprezentuje školu v mnohých súťažiach. Vo všetkých, do ktorých sa zapojí, je úspešná a dosahuje popredné umiestnenia aj vo vyšších kolách. Vyniká najmä v chemických olympiádach a veľký úspech dosiahla aj v literárnej súťaži. Svojimi vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami a pracovitosťou je vzorom pre spolužiakov aj mladších žiakov.  Podľa pedagógov aj jej spolužiakov má všetky predpoklady stať sa v budúcnosti úspešnou vedkyňou.

Dosiahnuté výsledky:

Školský rok 2016/2017:

 • 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
 • 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
 • úspešná riešiteľka okresného kola Matematickej olympiády

Školský rok 2017/2018:

 • 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
 • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
 • 3. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii C
 • 4. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády
 • umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok

Meno a priezviskoTatiana Plavecká

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Táňa je počas celej školskej dochádzky svedomitá, vzorná, pracovitá a veľmi spoľahlivá. Je predsedkyňou školského parlamentu, podieľa sa na organizovaní rôznych školských akcií, rada recituje, je spoločenská a priateľská. Pomáha organizovať charitatívne podujatia. Dlhodobo dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Reprezentuje školu a úspechy dosahuje najmä v literárnych súťažiach. Svojimi vzdelávacími výsledkami, ochotou pomáhať a priateľským správaním je vzorom pre svojich spolužiakov a mladších žiakov.

Dosiahnuté výsledky:

Školský rok 2016/2017

 • 3. miesto v literárnej súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Školský rok 2017/2018

 • 3. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka
 • umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže  Hodžov novinový článok
 • ocenenie v celoslovenskej literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Share This