V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou Milana Hodžu. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi rodičmi, pedagógmi  a pozvaní hostia.

Prítomným sa prihovoril pán Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied, predseda organizačného výboru Hodžových dní, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu prehovorila v mene organizátorov súťaže a pán Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva Veda, urobil krátke vyhodnotenie ako predseda poroty.  Slová pána Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu, emeritného profesora biológie na Washingtonskej univerzite v Seattli, ktoré nám poslal z USA, prečítala pani Jela Bučková v mene rodiny Milana Hodžu. Prítomným sa prihovoril aj ďalší člen Hodžovej rodiny, náš hostiteľ v Pálffyho paláci pán Karol Pavlu. Na odovzdávaní cien sa zúčastnil aj pán Ferdinand Vrábeľ, ktorý reprezentoval Nadáciu M. R. Štefánika.

Kultúrny program pripravili učitelia žiaci ZŠ s MŠ Milana Hodžu z úryvkov ocenených prác, na husliach zahrala deviatačka Kristínka Blahová, klavírne sóla nám predniesli šiestačka Kristína Kráľovičová  a štvrták David Pašš, ktorý očaril prítomných aj prednesom prózy od Ľubomíra Feldeka Motýlik Otília. Prácu, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v zlatom pásme, predniesol  herec, moderátor a recitátor Marek Koleno.

Veľmi si ceníme osobnú účasť ocenených mladých autorov, ich rodičov a učiteľov z celého Slovenska na tomto príjemnom podujatí.

Tento rok si pripomíname významné výročie – 100 rokov od založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Práve preto sme pre našu súťaž vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 – 4. 5. 1919), astronóm, generál a diplomat, demokrat a humanista si zaslúži našu pozornosť, úctu a môže byť pre ďalšie generácie vzorom. Dokázal si získať dôveru medzi vzdelanými aj jednoduchými  ľuďmi v mnohých krajinách sveta. Štartovacia čiara v živote nebola automatickým predpokladom jeho životnej cesty a nepredurčovala mu to, čo sa mu podarilo dosiahnuť.  Bol však nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Miloval svoju vlasť. Svoje etické, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – milovať – pracovať“

Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa

Motto:

„Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu…

…Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

…Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho…Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna…“

Milan Rastislav Štefánik

Ďakujeme všetkým zapojeným učiteľom za to, že svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich v tomto ročníku inšpirovala k napísaniu prác. Každý rok sa nám opakuje situácia, že pri prvom počutí zadanej témy nasledujú reakcie, že téma je ťažká, vzdialená dnešným mladým ľuďom, že je nezáživná a nič nové sa nedá vymyslieť. Deje sa to aj v našej škole. Prvé odovzdané práce a ich kvalita tomu aj väčšinou zodpovedajú. Až keď žiakov a študentov navediete na to, že téma a myšlienky osobnosti, ktoré ich majú inšpirovať, slúžia na to, aby sa zamysleli, čo sami prežívajú, že majú písať o tom, čo cítia a čo dobre poznajú, až vtedy sa niektorým z nich otvorí cesta a pochopia blízkosť osobnosti a myšlienok, ktoré im ponúkame ako inšpiráciu. Až vtedy napíšu prácu, ktorá je im vlastná. Nakoniec pochopia, že do súťažných prác musia úprimne vložiť seba. A také práce je potom naozaj radosť čítať.

V 11. ročníku súťaže porota hodnotila 91 prác, z toho 3 práce zo Srbska – z Báčskeho Petrovca a z Kovačice. Ocenila 30 prác, z toho 11 prác zaradila do zlatého pásma s udelením jedného prvého, dvoch druhých a jedného tretieho miesta, 9  do strieborného a 10 do bronzového pásma. Ocenené práce sú uverejnené v zborníku. Okrem toho porota udelila 4 čestné uznania.

Ocenené práce sú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC: http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/zborniky/hodzov-novinovy-clanok/zoznam, kde môžete nájsť všetky doteraz vydané zborníky.

Na stránke Slovenskej národnej knižnice: http://dikda.eu/dr-milan-hodza-zborniky-prac-z-literarnych-sutazi/ je  v digitálnej podobe zatiaľ uverejnených  osem ročníkov zborníkov.

Mgr. Etela Hessová

 

Zoznam ocenených:

ZLATÉ PÁSMO: (11 žiakov)

 • 1. miesto – Barbora Langová
 • 2. miesto – Chomová Monika, Húska Samuel
 • 3. miesto – Vavrík Filip Alexander
 • Spurná Monika
 • Vateha Tomáš
 • Wiedermann Vincent
 • Gogová Laura Nicol
 • Hiršová Katarína
 • Bobotová Alexandra
 • Bednáriková Natália

STRIEBORNÉ PÁSMO: (9 žiakov)

 • Hnila Boris
 • Lacová Sára
 • Hudá Lívia
 • Horňáček Roman
 • Erdödy Dávid
 • Kelerová Sofia Arianna
 • Jánov Samuel
 • Plavecká Tatiana
 • Marcinová Miriam

 

BRONZOVÉ PÁSMO (9 žiakov)

 • Krempaská Viktória
 • Martiška Adam
 • Horváthová Veronika
 • Fujašová Denisa
 • Dlhopolec Jakub
 • Valštíková Dominika
 • Balkovský Ján
 • Jančošková Lucia
 • Valente Samuel
OZNAČENIA ODKAZ
Share This