Dňa 27.5.2016 sa uskutočnil v priestoroch Európskeho domu už 6. ročník( prvý bol nultý) obľúbenej obvodnej súťaže Spoznajme Európu, ktorú spoluorganizuje Obvdoný detský parlament pri Centre voľného času, Štefánikova 35 pod vedením riaditeľky Mgr. Ľubici Škultétyovej a odbornou garanciou Mgr. Andreja Krchňavého zo Zastúpenia EK na Slovensku, Palisády 29 v Bratislave.

Súťaž je určená žiakom 7. ročníka, ktorí súťažia v družstvách o vedomostiach, zaujímavostiach EÚ a zručnostiach.
V tomto ročníku sa najviac darilo družstvu zo ZŠ s MŠ M.Hodžu, Škarniclova 1, na druhom mieste skončila ZŠ Mudroňova a na treťom mieste ZŠ Vazovova.
Ceny a diplomy odovzdal deťom vedúci Zastúpenia EK na Slovensku pán Dušan Chrenek.

OZNAČENIA
Share This